KonKurranseutsetting25 < – Galskap, mener hovedtillitsvalgt Ove Solberg i Nettbuss. Han står midt mellom 115 busser som har tilhold på oppstillingsplassen like utenfor Drammen sentrum. Noen er bare to år gamle, men ingen tilfredsstiller kravene i det nye anbudet som startet 1. juli. De fleste blir til skrapjern og spiker. 91 flunkende nye busser er på vei inn. Normalt å skrote – Det har blitt normalt å bytte ut hele bussparken hver gang det er et nytt anbud. Det er i hvert fall ikke miljøvennlig. Det er ikke miljøvennlig å skrote busser som er ment å kjøre mange år til, mener Solberg. Men nettopp miljø er argumentet for å bytte ut bussparken hver gang anbudet settes ut på ny konkurranse. Drammenregionens nye anbud er ganske vanlig. Det er like detaljert som titalls andre anbud som er satt ut siste år, men like lite ensartet i sine krav som de andre. I Drammen stilles det krav til at samtlige busser skal kunne gå på hundre prosent biodrivstoff. I tillegg følger en kravliste for lengder og dørplassering, seteavstander, utforming av dører, rullestolplasser, barnevognplasser, komfortkrav, krav til varme, ventilasjon og levegger og spesifikasjoner for utforming av søppelkasser, fothviler, bagasjehyller, signalanlegg og belysning. Blir ikke vedlikeholdt En del av bussene fikk Nettbuss i Drammen fra Nettbuss i Trondheim da de vant nytt anbud der for to år siden – og måtte dumpe 100 busser. Noen av bussene sendes videre til Grenland og Oppland der de kan gå litt til før neste anbud kommer med nye krav. – En konsekvens av anbudsregimet er at bussene blir dårlig vedlikeholdt de siste åra av anbudet. Selskapene vet at de uansett må skrote de fleste etter neste konkurranse. Det går igjen utover både sjåførene og passasjerene, forklarer Solberg. Flere av bussene på oppstillingsplassen bærer preg av at småEt nytt bussanbud er i gang i Drammensregionen. Dermed går de fleste av bussene på skraphaugen. Mange er bare et par år gamle. Tekst: OLA TØMMERÅS og VEGARD VELLE Foto: OLA TØMMERÅS – galskap å lage spiker av bussene PrIvatIserINg, mILjø Og arbeIDsFOrHOLD nY BiLPark: det har blitt normalt å bytte ut hele bilparken hver gang det er et nytt anbud, sier hoved- tillitsvalgt ove solberg i nettbuss. < – Galskap, mener hovedtillitsvalgt Ove Solberg i Nettbuss. Han står midt mellom 115 busser som har tilhold på oppstillingsplassen like utenfor Drammen sentrum. Noen er bare to år gamle, men ingen tilfredsstiller kravene i det nye anbudet som startet 1. juli. De fleste blir til skrapjern og spiker. 91 flunkende nye busser er på vei inn. Normalt å skrote – Det har blitt normalt å bytte ut hele bussparken hver gang det er et nytt anbud. Det er i hvert fall ikke miljøvennlig. Det er ikke miljøvennlig å skrote busser som er ment å kjøre mange år til, mener Solberg. Men nettopp miljø er argumentet for å bytte ut bussparken hver gang anbudet settes ut på ny konkurranse. Drammenregionens nye anbud er ganske vanlig. Det er like detaljert som titalls andre anbud som er satt ut siste år, men like lite ensartet i sine krav som de andre. I Drammen stilles det krav til at samtlige busser skal kunne gå på hundre prosent biodrivstoff. I tillegg følger en kravliste for lengder og dørplassering, seteavstander, utforming av dører, rullestolplasser, barnevognplasser, komfortkrav, krav til varme, ventilasjon og levegger og spesifikasjoner for utforming av søppelkasser, fothviler, bagasjehyller, signalanlegg og belysning. Blir ikke vedlikeholdt En del av bussene fikk Nettbuss i Drammen fra Nettbuss i Trondheim da de vant nytt anbud der for to år siden – og måtte dumpe 100 busser. Noen av bussene sendes videre til Grenland og Oppland der de kan gå litt til før neste anbud kommer med nye krav. – En konsekvens av anbudsregimet er at bussene blir dårlig vedlikeholdt de siste åra av anbudet. Selskapene vet at de uansett må skrote de fleste etter neste konkurranse. Det går igjen utover både sjåførene og passasjerene, forklarer Solberg. Flere av bussene på oppstillingsplassen bærer preg av at småEt nytt bussanbud er i gang i Drammensregionen. Dermed går de fleste av bussene på skraphaugen. Mange er bare et par år gamle. Tekst: OLA TØMMERÅS og VEGARD VELLE Foto: OLA TØMMERÅS – galskap å lage spiker av bussene PrIvatIserINg, mILjø Og arbeIDsFOrHOLD nY BiLPark: det har blitt normalt å bytte ut hele bilparken hver gang det er et nytt anbud, sier hoved- tillitsvalgt ove solberg i nettbuss. temahefte-34