anBud: anbudssystemet har gitt oss dårligere lønn, forverrede arbeidsforhold og lavere pensjon, forteller hovedtillitsvalgt ove solberg i nettbuss. anBud: anbudssystemet har gitt oss dårligere lønn, forverrede arbeidsforhold og lavere pensjon, forteller hovedtillitsvalgt ove solberg i nettbuss. anbudene har ødelagt for bussjåførene Fra 2000tallet ble bussbransjen omveltet av anbudssystemet. Følgen var at lønningene sank, ulikhetene mellom bussjåførene økte, og eierne forsøkte å tyne utgiftene mest mulig. Det ble mer stress, færre pauser og lavere vilje til å satse på forebyggende sykefraværsordninger, mener hovedtillitsvalgt Ove Solberg i Nettbuss. – Når begynte anbudene i bussbransjen? sjåførenes lønn opp til lønna i Norsk Kabeltrafikk, – På midten av 1990tallet begynte anbudsden største industribedriften i Drammen kommune. hysteriet, og mange kommuner solgte ut sine komVi hadde rett på fridager ved overtidsjobbing eller munalt eide busselskaper. Hos oss begynte det med helligdagsturnuser, og generelt var turnusen tilpasset at Buskerud fylkeskommune solgte Drammen og hver enkelt sjåfør, det som i dag kalles ønsketurnus. omegn Busslinjer til NSB biltrafikk, som to år etter Sjåførene fikk ekstra kompensert for å håndtere opprettet busselskapet Nettbuss. penger. Før anbudskarusellen satte i gang hadde bussBussen i Buskerud var en attraktiv arbeidsplass. sjåførene gode velferdsordninger og relativt god God lønn og gode arbeidsforhold gjorde at folk sto lønn. Fylkesrådmannen i Buskerud knyttet busspå venteliste for å få jobb. temahefte-34