PrIseN FOr kONkurraNseutsettINg useriøst om privatisering fra nHo og ordføreren i drammen PrIseN FOr kONkurraNseutsettINg useriøst om privatisering fra nHo og ordføreren i drammen Drammen kommune sparer titalls millioner kroner årlig på konkurranseutsetting, påstår NHO Service — tall som ikke kan dokumenteres, men kommer beleilig når kommunen er i ferd med å privatisere flere tjenester. Tekst og foto: Kari-Sofie Jenssen, Fagforbundets informasjonsavdeling – Det de sparer, tas rett fra lommeboka til folk som har slitt for kommunen i årevis. Stygg arbeidsgiverpolitikk, sier Fagforbundet Drammen. Artikkelen om besparelsene på NHO Services nettsider er skrevet av praktikant Markus Weierud. At Weierud har permisjon fra bystyret i Drammen, hvor han representerer Høyre, er ikke nevnt. Praktikanten intervjuer sin partifelle Tore Opdal Hansen, som er ordfører i Drammen. I tillegg er artikkelen basert på en seks år gammel rapport, Sluttrapport fra ECON Pöyry, om konkurranseutsetting i Drammen 2008. Det er ikke gjort noen ny evaluering eller analyse av privatiseringen av kommunens renhold, verken økonomisk eller kvalitetsmessig. Avslørte ordføreren Ordfører Tore Opdal Hansen sier til NHO at konkurranseutsetting aldri har vært et selvstendig mål, bare «et viktig virkemiddel for å få ut mer av hver krone, slik at vi kan bruke flest mulig av de pengene vi har på de viktigste oppgavene». Renhold av kommunens bygninger er altså ikke blant de viktigste oppgavene kommunen har. I stedet har ordføreren blant annet brukt penger på å engasjere First House og Sylvi Listhaug til å utarbeide en strategisk plan for nytt sykehus, som Drammens Tidende avslørte i fjor høst. Ordføreren benektet dette helt til avsløringene tvang ham til å offentliggjøre planen. Før 1996 hadde Drammen kommune mer enn 135 årsverk som drev renholdet. Siden 2007 har ikke kommunen hatt en eneste renholder ansatt. De ble overdratt til de private virksomhetene Aircon AS og Toma, da renholdet ble privatisert. Etter en ny anbudsrunde har Elite og AB Solutions tatt over renholdet. Det er disse som driver renholdet i kommunen i dag. KonKurranseutsetting 29 temahefte-34