PrIseN FOr kONkurraNseutsettINg pengene ordføreren sier kommunen har spart på å privatisere renholdet. – Det er selvsagt de ansatte som ikke lenger er en del av den kommunale pensjonskassa som har betalt prisen, av egen lommebok. I kommunene i dag betales cirka 20 prosent av bruttolønna inn i pensjon for de ansatte, mens det i disse firmaene betales to prosent, sier Arntsen. Stygg personalpolitikk Elisabeth Arntsen synes dette er en stygg personalpolitikk. – Her jobber folk for kommunen i år etter år. De tar utdanning som fagarbeidere og leverer kvalitet, og så er dette takken. Det er litt av noen politikere vi har. Arntsen påpeker at artikkelen i NHO Service kommer akkurat nå fordi kommunen er i gang med å konkurranseutsette flere tjenester. I februar vedtok bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg å slippe løs private aktører innenfor kommunens hjemmesykepleie. – Utspillet kom for å berede grunnen. Nå har vi det samme flertallet på Stortinget som vi har i kommunen, så nå har de fått blod på tann. De forstår ikke at de er arbeidsgivere og er i ferd med å redusere kommunen til et selskap for kjøp og salg, sier Arntsen. Fagforeningsleder Arntsen synes også det er underlig at ordføreren uttaler til OSS tillitsvalgte at han er veldig fornøyd med jobben de 4300 ansatte i kommunen gjør og at de ønsker å framstå som en kommune som tiltrekker seg godt kvalifisert arbeidskraft, når han i neste runde ønsker å konkurranseutsette og privatisere så godt som de fleste tjenester kommunen har. – Det betyr at de ser for seg at de kan kvitte seg med arbeidstakerne, som de har gjort med renholderne. Dette harmonerer også lite med alt arbeidet administrasjonen holder på med når det gjelder involvering, arbeidsglede og nærvær, sier fagforeningslederen. * Artikkelen har tidligere stått i Oss Tillitsvalgte. Arbeidsmannsforbundet organiserer renholdere i private virksomheter. Da renholderne i Drammen ble overdratt til private firmaer i 2007, var det Arbeidsmannsforbundet som overtok medlemskapet deres fra Fagforbundet. Distriktssekretær i Arbeidsmannsforbundet Oslo og Akershus, Geir Gambo Nilsen, forsikrer at han aldri har hørt om en renholdsbedrift som betaler inn mer enn to prosent av bruttolønn i pensjon for de ansatte. – Dette henger ikke på greip, er reaksjonen fra forbundets ekspert på renholdsbransjen når han får høre at Drammen kommune skal spare titalls millioner årlig på å ha privatisert renholdet. Gambo Nilsen forteller om en bransje med mye skattesnusk, underbetaling, hvitvasking av penger, sosial dumping og direkte alvorlig kriminalitet. Dessverre har ikke den allmenngjorte tariffavtalen fra 2011 for renholdere gjort bransjen renere. – Det er mange måter å omgå tariffavtalen på, og det offentlige er de verste til å støtte oppunder dette markedet. De velger ukritisk de billigste anbudene og fører ingen kontroll med lønnsog arbeidsforhold for dem som rengjør lokalene deres, sier han. Arbeidsmannsforbundet er et lite forbund som strever med å følge opp alle tips om utnytting og kriminalitet de får melding om. Men de har god kontakt med Økokrim og Skatt Øst. Manglende kontroll – Hvordan kontrollerer Drammen kommune at de som vasker kommunens bygninger har tarifflønn? – Det er vanskelig å sjekke hver enkelt på grunn av personvernet. Men kommunen stiller krav om tarifflønn i anbudsdokumentene, sier daglig leder i Drammen Eiendom, Paul Røland, – Hvis det er mange kommuner som lever etter dette – så er det jo fritt fram for sosial dumping, sier Bjørn Kristian Rudaa, økonom i Fagforbundet. Han understreker at «Forskrift om lønnsog arbeidsvilkår i offentlige kontrakter» er klar: Kommunen kan kreve dokumentasjon og har også sanksjonsmuligheter. Bjørn Kristian Rudaa legger til at det høres vanvittig ut at kommunen sparer 33 millioner årlig på at private utfører renholdet i kommunen. – Hvis beløpet virkelig stemmer, betyr det at det antakelig er vesentlig færre renholdere med betydelig dårligere pensjon og lønn, som utfører renholdet. Hva annet er det å spare på? I all hovedsak er kostnadene til renhold knytta til lønn. Og hvis dette stemmer, så må jo kommunen selv ha vært en elendig arbeidsgiver og fått svært lite ut av sine ansatte, sier han. renholdsbransjen — en tapt bransje? temahefte-34