KonKurranseutsetting33 Ros fra politikerne Hansen fikk med seg et enstemmig formannskap på forslaget, og politikerne stod nærmest i kø for å rose de ansatte for deres innsats med innsparinger. Det var flott at politikerne snudde. Det betyr mye spesielt for de eldre arbeidstagerne at de fikk beholde jobben, sier Turid Urdal i Fagforbundet til Agder. Når etaten hadde vist en så stor vilje til endring allerede i høst, viste konsulentrapporten om konkurranseutsetting seg unødvendig. Jeg håper politikerne har sett at en modell med bred medvirkning av ansatte er den aller beste for omstilling og innsparing, kommenterer fylkesleder Roy Gyberg i Fagforbundet. Advarte om helse og hærverk Kuttene i antallet ansatte kommer ikke uten en pris, advarte Per Stordrange, kommunestyremedlem fra Krf. – Det store arealet renholderne skal over, kan gjøre at det koster mer enn det smaker. I neste omgang kan det gå ut over helsen til de som jobber med dette. Vi ser at de stilles overfor store utfordringer. Når skitten ligger litt lenger, er det fare for hærverk og mer utgifter, det kan føre til en ond sirkel. Jeg vil gjerne beholde renholderne lengst mulig. Vi må ikke strekke strikken for langt, advarte han. ta LÆrdoM: styremedlem turid urdal og fylkesleder roy gyberg i Fagforbundet håper kommunen har lært at bred involvering av ansatte er vel så viktig for omstilling og innsparing som konsulentrapporter og privatisering. Fakta - Bemanningen i renholds- avdelingen i Flekkefjord er kuttet fra 23,5 til 17,5 årsverk. - Regnskapet for 2013 viser en besparelse på 1,6 millioner kroner, som var 400.000 kroner bedre enn budsjettert. - i stedet for å hente inn vikarar ved sykdom, vasker renholderne mindre areal, eller de får hjelp fra andre renholds- ansatte i kommunen. - involvering av de ansatte har vært en nøkkel. De ansatte har ønsket økt kompetanse, varierte oppgaver og bedre samarbeid. - Kommunen har 70.000 kvadratmeter bygg. Det er to kvadratmeter mer per innbygger enn lands- gjennomsnittet. FÅr ros: gunn Høydal og esther ndaya Chibuyi er klar for ny innsats på Flekkefjord ungdomsskole. de får ros for å spare mye penger ved at de bruker en plan B ved sykdom, slik at de vasker mindre areal når noen er borte i stedet for å hente inn vikarer, eller at de får hjelp fra andre renholds- ansatte i kommunen. Ros fra politikerne Hansen fikk med seg et enstemmig formannskap på forslaget, og politikerne stod nærmest i kø for å rose de ansatte for deres innsats med innsparinger. Det var flott at politikerne snudde. Det betyr mye spesielt for de eldre arbeidstagerne at de fikk beholde jobben, sier Turid Urdal i Fagforbundet til Agder. Når etaten hadde vist en så stor vilje til endring allerede i høst, viste konsulentrapporten om konkurranseutsetting seg unødvendig. Jeg håper politikerne har sett at en modell med bred medvirkning av ansatte er den aller beste for omstilling og innsparing, kommenterer fylkesleder Roy Gyberg i Fagforbundet. Advarte om helse og hærverk Kuttene i antallet ansatte kommer ikke uten en pris, advarte Per Stordrange, kommunestyremedlem fra Krf. – Det store arealet renholderne skal over, kan gjøre at det koster mer enn det smaker. I neste omgang kan det gå ut over helsen til de som jobber med dette. Vi ser at de stilles overfor store utfordringer. Når skitten ligger litt lenger, er det fare for hærverk og mer utgifter, det kan føre til en ond sirkel. Jeg vil gjerne beholde renholderne lengst mulig. Vi må ikke strekke strikken for langt, advarte han. ta LÆrdoM: styremedlem turid urdal og fylkesleder roy gyberg i Fagforbundet håper kommunen har lært at bred involvering av ansatte er vel så viktig for omstilling og innsparing som konsulentrapporter og privatisering. Fakta - Bemanningen i renholds- avdelingen i Flekkefjord er kuttet fra 23,5 til 17,5 årsverk. - Regnskapet for 2013 viser en besparelse på 1,6 millioner kroner, som var 400.000 kroner bedre enn budsjettert. - i stedet for å hente inn vikarar ved sykdom, vasker renholderne mindre areal, eller de får hjelp fra andre renholds- ansatte i kommunen. - involvering av de ansatte har vært en nøkkel. De ansatte har ønsket økt kompetanse, varierte oppgaver og bedre samarbeid. - Kommunen har 70.000 kvadratmeter bygg. Det er to kvadratmeter mer per innbygger enn lands- gjennomsnittet. FÅr ros: gunn Høydal og esther ndaya Chibuyi er klar for ny innsats på Flekkefjord ungdomsskole. de får ros for å spare mye penger ved at de bruker en plan B ved sykdom, slik at de vasker mindre areal når noen er borte i stedet for å hente inn vikarer, eller at de får hjelp fra andre renholds- ansatte i kommunen. temahefte-34