KonKurranseutsetting35 raPPOrter Privatisering av barnehager oslo – lønner det seg? Stein Stugu, De Facto, 2013 konsekvenser av konkurranseut- setting – kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester Heidi Gautun, Hanne Bogen og Anne Skevik Grødem, Fafo, 2013 http://www.fafo.no/pub/rapp/20314/20314. pdf oPs i helsesektoren. erfaringer fra storbritannia – lærdommer for norge Allyson M. Pollock og David Price, Manifest analyse, 2013 http://www.manifestanalyse.no/-/ document/show/16900_rapport-3-2013 norske kommune- politikeres hold- ninger til konkur- ranseutsetting Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen, Fafo, 2013 http://www.fafo.no/pub/ rapp/20320/20320.pdf Mer effektiv kamp mot sosial dumping Roar Eilertsen, De Facto 2011 Fritt fall. erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen Ebba Boye, Manifest analyse, 2012 http:// manifestanalyse. no/-/document/show/12447_rapport1-2012 Privat drift av om- sorgstjenester – gjennomgang av nyere forskning Hanne Bogen, Fafo, 2011 http://www.fafo.no/ pub/rapp/10143/10143. pdf ute av balanse. Finansiering av velferd i kommune- sektoren Lars Gunnesdal og Magnus E. Marsdal, Manifest analyse, 2011 http://manifestanalyse.no/-/document/ get/7390/RAPPORT2_2011.pdf anbud og arbeids- takerrettigheter, en studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten, Fafo 2011 http://fafo.no/pub/rapp/20205/20205.pdf konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten, svein erik Moen, Fafo, 2010 http://www.fafo.no/ pub/ rapp/20154/20154. pdf Blåkopi – Høyres svenske strategi, Wegard Harsvik, res publica, 2013 Private sugerør i fellesskapets kasser, For velferdsstaten, 2010 Heftet tar for seg de kommersielle aktørenes inntog i velferdsstatens kjernetjenester. Det inne- holder eksempler fra Norge som viser hvordan kom- mersielle velferdskonsern bedriver strategisk selskaps- strukturering, eies av internasjonal finanskapital og konkurrerer på de ansattes bekostning. sosial dumping, Jan-erik støstad, gyldendal 2013 Fellesskap fungerer, Lotta elstad, Manifest forlag, 2013 Velferdsstatens vekst - og fall?, asbjørn Wahl, gyldendal, 2009 ta tjenestene tilbake, For velferdsstaten, 2011 Heftet er en veileder til bedre demokratisk kontroll over offentlig eiendom og offent- lige tjenester. Tar for seg norske og internasjonale regler for offentlige anskaf- felser, ulike veier til rekom- munalisering og bedre offentlig velferd. konkurranseutsatt, Manifest forlag, 2011 bøker OmtaLer raPPOrter Privatisering av barnehager oslo – lønner det seg? Stein Stugu, De Facto, 2013 konsekvenser av konkurranseut- setting – kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester Heidi Gautun, Hanne Bogen og Anne Skevik Grødem, Fafo, 2013 http://www.fafo.no/pub/rapp/20314/20314. pdf oPs i helsesektoren. erfaringer fra storbritannia – lærdommer for norge Allyson M. Pollock og David Price, Manifest analyse, 2013 http://www.manifestanalyse.no/-/ document/show/16900_rapport-3-2013 norske kommune- politikeres hold- ninger til konkur- ranseutsetting Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen, Fafo, 2013 http://www.fafo.no/pub/ rapp/20320/20320.pdf Mer effektiv kamp mot sosial dumping Roar Eilertsen, De Facto 2011 Fritt fall. erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen Ebba Boye, Manifest analyse, 2012 http:// manifestanalyse. no/-/document/show/12447_rapport1-2012 Privat drift av om- sorgstjenester – gjennomgang av nyere forskning Hanne Bogen, Fafo, 2011 http://www.fafo.no/ pub/rapp/10143/10143. pdf ute av balanse. Finansiering av velferd i kommune- sektoren Lars Gunnesdal og Magnus E. Marsdal, Manifest analyse, 2011 http://manifestanalyse.no/-/document/ get/7390/RAPPORT2_2011.pdf anbud og arbeids- takerrettigheter, en studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten, Fafo 2011 http://fafo.no/pub/rapp/20205/20205.pdf konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten, svein erik Moen, Fafo, 2010 http://www.fafo.no/ pub/ rapp/20154/20154. pdf Blåkopi – Høyres svenske strategi, Wegard Harsvik, res publica, 2013 Private sugerør i fellesskapets kasser, For velferdsstaten, 2010 Heftet tar for seg de kommersielle aktørenes inntog i velferdsstatens kjernetjenester. Det inne- holder eksempler fra Norge som viser hvordan kom- mersielle velferdskonsern bedriver strategisk selskaps- strukturering, eies av internasjonal finanskapital og konkurrerer på de ansattes bekostning. sosial dumping, Jan-erik støstad, gyldendal 2013 Fellesskap fungerer, Lotta elstad, Manifest forlag, 2013 Velferdsstatens vekst - og fall?, asbjørn Wahl, gyldendal, 2009 ta tjenestene tilbake, For velferdsstaten, 2011 Heftet er en veileder til bedre demokratisk kontroll over offentlig eiendom og offent- lige tjenester. Tar for seg norske og internasjonale regler for offentlige anskaf- felser, ulike veier til rekom- munalisering og bedre offentlig velferd. konkurranseutsatt, Manifest forlag, 2011 bøker OmtaLer temahefte-34