2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Karin Svendsen, Vegard Velle, Linn Stalsberg, Ingvill Bryn Rambøl, Per Flåthe, Sindre Bø, Marit Johanne Stornes, Rolf Westfoss Pettersen, Werner Juvik, Kjetil Alsvik, Kristine Hansen, Christine Næss Evensen, Bjørn Erik Lohne. illustrasjoner: Karl Gundersen. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 11. april 2014. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder: < 4–7 Reportasje: Topp skolerte pleiere fra 17 nasjoner < 8–10 Reportasje: Aldri for sent å bli en god fagarbeider < 11–13 Reportasje: Mer praksis på videregående < 14–15 Intervju: Permisjon og oppmuntring fra sjefen gir læring < 16–17 Reportasje: Kollegaprat for kvalitet < 18–19 Faglig innspill: Arbeidsplassen som læringsarena < 20–21 Faglig innspill: Etisk kompetanse på arbeidsplassen < 22–23 Faglig innspill: Fag og utdanning bør gå hånd i hånd < 24–26 Reportasje: Gir døende og pårørende trygghet < 27–29 Reportasje: Klatret til topps i klinisk fagstige < 30–32 Reportasje: Fagbrev på jobb < 33–34 Læring for livet < 35 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 4-7 24-26 27-29 2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Karin Svendsen, Vegard Velle, Linn Stalsberg, Ingvill Bryn Rambøl, Per Flåthe, Sindre Bø, Marit Johanne Stornes, Rolf Westfoss Pettersen, Werner Juvik, Kjetil Alsvik, Kristine Hansen, Christine Næss Evensen, Bjørn Erik Lohne. illustrasjoner: Karl Gundersen. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 11. april 2014. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder: < 4–7 Reportasje: Topp skolerte pleiere fra 17 nasjoner < 8–10 Reportasje: Aldri for sent å bli en god fagarbeider < 11–13 Reportasje: Mer praksis på videregående < 14–15 Intervju: Permisjon og oppmuntring fra sjefen gir læring < 16–17 Reportasje: Kollegaprat for kvalitet < 18–19 Faglig innspill: Arbeidsplassen som læringsarena < 20–21 Faglig innspill: Etisk kompetanse på arbeidsplassen < 22–23 Faglig innspill: Fag og utdanning bør gå hånd i hånd < 24–26 Reportasje: Gir døende og pårørende trygghet < 27–29 Reportasje: Klatret til topps i klinisk fagstige < 30–32 Reportasje: Fagbrev på jobb < 33–34 Læring for livet < 35 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 4-7 24-26 27-29 temahefte-35