LærINg Og INkLUDerINg FAgbreV: kvalifiserte hoder står i sentrum på Vestby sykehjem. Fra venstre: Hosanna Faife Topp skolerte pleiere jakobsen, Fadumo Awdini og Anita Milumbe Fjærli, alle med fagbrev som helsefagarbeidere. beboer borgny samuelsen er svært fornøyd. fra 17 nasjoner Utdanning, utdanning, utdanning er veien, sannheten, frelsen og livet på Vestby sykehjem i Akershus. Her begynte Anita, Fadumo og Hosanna som ufaglærte. I dag har de fagbrev. Tekst: LINN STALSBERG Foto: WERNER JuVIK 4 Læring på jobben temahefte-35