LærINg Og INkLUDerINg å videreutdanne seg innenfor dette feltet, men ikke på noen år enda. Alle fire er organisert i Fagforbundet. Bestilte 40 hijaber Både Fjærli, Jakobsen og Awdini måtte gjennom et lite kultursjokk da de skulle venne seg til norsk eldreomsorg. – Vi kommer fra land der familiene selv tar vare på sine eldre. Det tok litt tid før jeg skjønte at ting er annerledes her, sier Fjærli. – Vi er vant til barneflokker på sju– åtte barn som bytter på å ta vare på foreldrene. Men systemet i Norge er annerledes. Her er det kanskje bare to barn som er avhengig av jobben sin og familien, sier Jakobsen. – I begynnelsen tenkte jeg at barn ikke nina simonsen. ville passe på foreldrene sine, men sendte dem inn på sykehjem, ler Fjærli. I dag syns hun sykehjem fungerer godt, og at eldre blir tatt vare på. Styrer Torhild Kongshaug sier at hun ikke har noen store visjonære tanker bak ansettelsen av folk fra andre kulturer. – Men jeg har problemer med å forstå hvorfor godt kvalifiserte folk fra andre land ikke skal få seg jobb på linje med alle andre, sier Kongshaug, og legger til at det som måtte finnes av kulturelle utfordringer alltid går seg til. Flere av de ansatte bruker hijab, og Kongshaug ville nødig at de skulle benytte seg av store flagrende stoffer som kom i veien for arbeidet. Inspirert av Sykehuset Sørlandets praksis, bestilte hun 40 spesialsydde, hvite, praktiske hijaber, som de ansatte er pålagt å bruke på jobb. Ingen hadde problemer med dette, sier hun. Ansatte fra ulike kulturer har rett til fri på sine høytidsdager, men uten lønn. Eldreomsorgens ABC Anita Milumbe Fjærli deltar i ei gruppe på åtte som tar et kurs på 100 timer i Eldreomsorgens ABC. Flere andre kolleger står for tur når disse er ferdige. Gruppa møtes hver onsdag i arbeidstida for å diskutere et hefte eller et tema. I tillegg møtes de for undervisning en gang i måneden med en lærer i kommunal regi. Frisker opp utdanningen – Det er mange ting vi har glemt fra utdanningen som er godt å friske opp, og se i sammenheng med styrer Torhild kongshaug. nye erfaringer fra eldreomsorgen i dag, sier Fjærli. Hosanna Faife Jakobsen er en av dem som skal ta kurset i neste runde. – Jeg liker å tilegne meg mer kunnskap. Det gir både inspirasjon og er spennende, sier hun. Miljøarbeid gir bedre hverdag Flere av de ansatte har også gått gjennom heftet «Miljøarbeid for bedre hverdag – Demens», som utgis av Fagforbundet og er skrevet av sykehjemmets egen Nina Simonsen. Per i dag har sykehjemmet åtte ansatte som tar Eldreormsorgens ABC, to som utdanner seg innenfor rehabilitering og fempå forandrings-og implementeringsarbeid, en som tar fagbrev i renhold og to som tar fagbrev som helsefagarbeider. I tillegg er det to sykepleiere som tar Master i ledelse og en som tar kreftomsorg. Ved siden av utdanning som helsefagarbeider for ufaglærte, er styrer Torhild Kongshaug opptatt av videre kurs og etterutdanning hos de ansatte. – Jeg har aldri opplevd at noen ansatte her ikke har villet videreutdanne seg, sier Kongshaug, som selv er sykepleier med tilleggsutdanning i ledelse. Ingen søndagsskolejobb Hun legger til at ettersom brukerne stadig blir eldre og sykere når de flytter inn, samt at mange kommer raskere tilbake fra sykehusopphold enn før, er det opplagt at kunnskapen hos de ansatte må tilpasses dette. – Det er ikke akkurat en søndagsskole å jobbe på sykehjem, sier Kongshaug. temahefte-35