Læring på jobben 9 VOkseNOppLærINg gIr fagbreV < Om det skulle melde seg en sommerfugl eller to i tillegg etter som fagprøvedagen nærmer seg, er det ekstra trygt for Bjørg å vite at hun får med seg prosjektleder og yrkesfaglærer Lucie Furulund til en siste gjennomgang av arbeidet på sykehjemmet. Furulund, som har mange års erfaring som syke- pleier, ifører seg den hvite uniformen igjen for å sikre at prosjektets fagprøvekandidater er helt klare når den store dagen kommer. Alt for den individuelt til- passede opplæringen. Ble tidlig lei skolen I Hempa barnehage på Hamar bobler tre damer av virketrang, ideer og kunnskap satt i system. De har gjennom årene som assistenter og vikarer lært seg mye om å jobbe med barn uten helt å vite hvorfor noe de gjør er mer riktig enn noe annet. Alle tre ble tidlig skolelei, eller de skulle bare gjøre noe annet først. Nå har de samlet seg mengder med kunnskap. I sitt eget tempo, og med kontinuerlig veiledning og evaluering, er Marianne Ottersen, Marianne Lund og Laila Bakken ledet fram til fagprøve. – Det å være flere sammen har vært til både inspirasjon og opp- muntring, de faglige diskusjonene har vært mange, sier de tre som har fått skolebenk-kunnskapene gjen- nom ukentlige samlinger ved Senter for voksnes læring i Hamarregionen. Tenker annerledes enn før Tilbake sitter Hempa barnehage og styrer Reidun E. Johansen med et knippe dyktige fagarbeidere som med stor glød deltar i arbeidet og kan diskutere og reflektere rundt de utfordringene det er å gi barna det de trenger i løpet av en barnehagedag. – De tre tenker litt annerledes enn før, mer hel- hetlig, og løfter fram faget på avdelingene, sier Solvaar Hoff, som var kandidatenes veileder i barne- hagen. – Det har vært en berikelse for alle, ikke minst for barna. Og for meg selv, som har fått ta del i den spennende utviklingen i tillegg til å få egen læring gjennom veilederkurs. – Festen er for meg! En annen type berikelse følger også med: høyere lønn til hver og én! Det påvirker selvfølgelig barnehagens budsjett at flere tar steget opp til fagarbeider, men den utfordringen tar styrer Reidun E. Johansen på strak arm. – Hamar kommune sier de vil satse på faglærte, og jeg har absolutt den oppfatningen at de er innstilt på å ta de kostnadene som følger med. Stoltheten over å kunne kalle seg fagarbeider er en kilde til sann glede. – Da vi var samlet på Hamar katedralskole sammen med rundt 200 andre som hadde bestått fagprøven, gikk det plutselig opp for meg at denne festen er for meg, forteller fagarbeider Marianne Lund entusiastisk. snArT FAgprØVe: bjørg elisabeth Hoel er spent foran møtet med prøvenemnda. Avdelingsleder bjørn kjenstad er ikke i tvil om at hun snart er helsearbeider med fagbrev. oMVisning: Avdelingssykepleier grete brendløkken nilsen (t.h.) ved omsorgssenteret deler erfaringer. VOkseNOppLærINg gIr fagbreV < Om det skulle melde seg en sommerfugl eller to i tillegg etter som fagprøvedagen nærmer seg, er det ekstra trygt for Bjørg å vite at hun får med seg prosjektleder og yrkesfaglærer Lucie Furulund til en siste gjennomgang av arbeidet på sykehjemmet. Furulund, som har mange års erfaring som syke- pleier, ifører seg den hvite uniformen igjen for å sikre at prosjektets fagprøvekandidater er helt klare når den store dagen kommer. Alt for den individuelt til- passede opplæringen. Ble tidlig lei skolen I Hempa barnehage på Hamar bobler tre damer av virketrang, ideer og kunnskap satt i system. De har gjennom årene som assistenter og vikarer lært seg mye om å jobbe med barn uten helt å vite hvorfor noe de gjør er mer riktig enn noe annet. Alle tre ble tidlig skolelei, eller de skulle bare gjøre noe annet først. Nå har de samlet seg mengder med kunnskap. I sitt eget tempo, og med kontinuerlig veiledning og evaluering, er Marianne Ottersen, Marianne Lund og Laila Bakken ledet fram til fagprøve. – Det å være flere sammen har vært til både inspirasjon og opp- muntring, de faglige diskusjonene har vært mange, sier de tre som har fått skolebenk-kunnskapene gjen- nom ukentlige samlinger ved Senter for voksnes læring i Hamarregionen. Tenker annerledes enn før Tilbake sitter Hempa barnehage og styrer Reidun E. Johansen med et knippe dyktige fagarbeidere som med stor glød deltar i arbeidet og kan diskutere og reflektere rundt de utfordringene det er å gi barna det de trenger i løpet av en barnehagedag. – De tre tenker litt annerledes enn før, mer hel- hetlig, og løfter fram faget på avdelingene, sier Solvaar Hoff, som var kandidatenes veileder i barne- hagen. – Det har vært en berikelse for alle, ikke minst for barna. Og for meg selv, som har fått ta del i den spennende utviklingen i tillegg til å få egen læring gjennom veilederkurs. – Festen er for meg! En annen type berikelse følger også med: høyere lønn til hver og én! Det påvirker selvfølgelig barnehagens budsjett at flere tar steget opp til fagarbeider, men den utfordringen tar styrer Reidun E. Johansen på strak arm. – Hamar kommune sier de vil satse på faglærte, og jeg har absolutt den oppfatningen at de er innstilt på å ta de kostnadene som følger med. Stoltheten over å kunne kalle seg fagarbeider er en kilde til sann glede. – Da vi var samlet på Hamar katedralskole sammen med rundt 200 andre som hadde bestått fagprøven, gikk det plutselig opp for meg at denne festen er for meg, forteller fagarbeider Marianne Lund entusiastisk. snArT FAgprØVe: bjørg elisabeth Hoel er spent foran møtet med prøvenemnda. Avdelingsleder bjørn kjenstad er ikke i tvil om at hun snart er helsearbeider med fagbrev. oMVisning: Avdelingssykepleier grete brendløkken nilsen (t.h.) ved omsorgssenteret deler erfaringer. temahefte-35