TIDLIgere praksIs fOr eLeVer TriVes: – Vekslingsmodellen har gjort oss mer motivert for skolen, sier jan kristian Hellener (t.v) og Fredrik jansen, begge elever på bygg- og anleggsfag ved kuben videregående skole. Mer praksis på videregående På splitter nye Kuben videregående skole kan elevene på helsearbeiderfag velge å begynne å jobbe allerede i andre klasse. Med vekslingsmodellen blir teori og praksis vevd tettere sammen. Tekst: INGVILL BRyN RAMBøL Foto: WERNER JuVIK < temahefte-35