Læring på jobben 12 TIDLIgere praksIs fOr eLeVer Midt i den nyåpnede, store Kuben yrkesarena ligger biblioteket. Med oransje og røde stoler, rader med bøker og utsikt ned til snekkerverkstedet. Her, på den gamle tomta til Standard telefon-og kabelfabrikk, går fag og arbeid hånd i hånd. Skolen har overtatt noen av yrkesfagene fra nedlagte Sogn videregående skole, og tilbyr også studiespesialisering. Og som den første i Oslo tilbyr den vekslingsmodellen for elever som skal ta fagbrev. Ny helseutdanning fra høsten Fra høsten av kan elevene på helsearbeiderfag velge denne modellen, der praksis kommer inn mye tid- ligere enn i det tradisjonelle utdanningsløpet. Det vanlige skoleløpet for elever på yrkesfager to år teori, så to år i lære. I vekslingmodellen skal elevene på helsearbeiderfag gå ut i lære fra andre året. For bygg- fagelevene, som allerede har prøvd ut modellen i ett år, begynte læretida allerede i første klasse. – Jo visst var det en tøff overgang å begynne å jobbe, sier 17 år gamle Fredrik Jansen. Siden skolestart høsten 2012 har han vært med i pilotprosjektet for vekslingsmodellen sammen med de andre i klassen sin på bygg-og anleggsfag. Blir stilt krav til – Du blir stilt krav til fra første stund. Gjør du ikke jobben, mister du den. Du vokser opp, rett og slett, sier medelev Jan Kristian Hellener (17). I dag er de to innom skolebenken igjen, etter noen uker ute på jobb. Nå står tre uker med intense studier av programfag og norsk, engelsk og samfunnsfag på timeplanen. – Det er tunge fagdager, men det går greit. Vi har spart opp motivasjon mens vi har vært ute på jobb, sier Fredrik. Vekslingsmodellen har kommet som et svar på problemet med stort frafall i videregående skole. Forskning viser at elever som har bestemt seg for et fag, blir demotiverte når de er nødt til å bruke mye tid på andre fagretninger slik Kunnskapsløftet legger opp til. Ikke for alle skoletrøtte Erfaringen til elevene som har prøvd ut modellen så langt, er god, forteller assisterende rektor Anja Teig. – Det er dessverre noen elever som faller fra også i denne modellen, men hvis de som er igjen fullfører, vil vi ha høyere gjennomføringsprosent enn vi har i ordinært løp. Den faglige kvaliteten ser også ut til å bli bedre. Elevene blir rett og slett fortere flinke. Vekslingmodellen er ingen vidunderkur mot skole- tretthet. Den passer ikke for alle, sier Anja Teig. Elevene må være modne nok til å takle yrkeslivet i en alder av 16 eller 17 år. – Vi intervjuer dem på forhånd for å være sikre på at de forstår hva de begir seg ut på. De må være modne nok til å stå opp om morgenen, møte på jobben og gjøre det de skal. Dette passer best for elever som er fast bestemt på et fag og motiverte for å arbeide. Bedriftene pusher på Ønsket om å redusere frafallet i videregående skole er ikke den eneste drivkrfaften bak vekslingsmodellen. Den er et resultat av signalene fra bransjene om at elevene får for lite faglig fordypning på skolen. At de rett og slett kan for lite når de begynner i lære. Og fordi dette er et ønske fra bransjene selv, har sam- arbeidet om å skaffe nok læreplasser også fungert godt. – For elevene som skal starte opp til høsten, har Kuben inngått avtale med tre sykehjem, som skal ta imot fem elever hver, forteller Grethe Aagenæs Hagen. Hun er utviklingskoordinator for helse- og oppvekstfag ved Kuben videregående skole. – Vi har allerede begynt med månedlige møter for å ha alt klart til høstens elever. Vi skal lage et system som gjør at elevene føler at teori og praksis går hånd i hånd. Mindre brutal overgang Helsearbeiderfaget får to klasser. En klasse i ordinært løp og en klasse som går vekslingsmodellen. Planen er at elevene skal jobbe som lærlinger på sykehjem tre sAMspiLL: – nok læreplasser og godt samarbeid med lærestedene er alfa og omega for vekslingsmodellen, sier Anja Teig (t.h.) , assisterende rektor ved kuben videregående skole og grethe Aagenæs Hagen, utviklingskoordinator for helse-og oppvekstfag. Vekslingsmodell for helsearbeiderfag Vekslingsløpet fører fram til fagbrev og gir samme kompetanse som et ordinært yrkesfagløp, men organiseres på en annen måte. For helsefagarbeidere starter læretida i Vg2, med noen dager i uka i arbeid og noen dager på skolen. Kuben videregående skole tilbyr vekslingsløp for helse- arbeiderfag fra høsten 2014. Elevene som søker helse- arbeiderfag, kan ønske seg denne modellen, og blir plukket ut etter intervju. Meningen er at halve kullet, ca. 15 elever, skal gå vekslingløp, og det andre halve kullet det tradisjonelle 2+2-løpet, dvs. to år på skole og to år som lærling. 12 TIDLIgere praksIs fOr eLeVer Midt i den nyåpnede, store Kuben yrkesarena ligger biblioteket. Med oransje og røde stoler, rader med bøker og utsikt ned til snekkerverkstedet. Her, på den gamle tomta til Standard telefon-og kabelfabrikk, går fag og arbeid hånd i hånd. Skolen har overtatt noen av yrkesfagene fra nedlagte Sogn videregående skole, og tilbyr også studiespesialisering. Og som den første i Oslo tilbyr den vekslingsmodellen for elever som skal ta fagbrev. Ny helseutdanning fra høsten Fra høsten av kan elevene på helsearbeiderfag velge denne modellen, der praksis kommer inn mye tid- ligere enn i det tradisjonelle utdanningsløpet. Det vanlige skoleløpet for elever på yrkesfager to år teori, så to år i lære. I vekslingmodellen skal elevene på helsearbeiderfag gå ut i lære fra andre året. For bygg- fagelevene, som allerede har prøvd ut modellen i ett år, begynte læretida allerede i første klasse. – Jo visst var det en tøff overgang å begynne å jobbe, sier 17 år gamle Fredrik Jansen. Siden skolestart høsten 2012 har han vært med i pilotprosjektet for vekslingsmodellen sammen med de andre i klassen sin på bygg-og anleggsfag. Blir stilt krav til – Du blir stilt krav til fra første stund. Gjør du ikke jobben, mister du den. Du vokser opp, rett og slett, sier medelev Jan Kristian Hellener (17). I dag er de to innom skolebenken igjen, etter noen uker ute på jobb. Nå står tre uker med intense studier av programfag og norsk, engelsk og samfunnsfag på timeplanen. – Det er tunge fagdager, men det går greit. Vi har spart opp motivasjon mens vi har vært ute på jobb, sier Fredrik. Vekslingsmodellen har kommet som et svar på problemet med stort frafall i videregående skole. Forskning viser at elever som har bestemt seg for et fag, blir demotiverte når de er nødt til å bruke mye tid på andre fagretninger slik Kunnskapsløftet legger opp til. Ikke for alle skoletrøtte Erfaringen til elevene som har prøvd ut modellen så langt, er god, forteller assisterende rektor Anja Teig. – Det er dessverre noen elever som faller fra også i denne modellen, men hvis de som er igjen fullfører, vil vi ha høyere gjennomføringsprosent enn vi har i ordinært løp. Den faglige kvaliteten ser også ut til å bli bedre. Elevene blir rett og slett fortere flinke. Vekslingmodellen er ingen vidunderkur mot skole- tretthet. Den passer ikke for alle, sier Anja Teig. Elevene må være modne nok til å takle yrkeslivet i en alder av 16 eller 17 år. – Vi intervjuer dem på forhånd for å være sikre på at de forstår hva de begir seg ut på. De må være modne nok til å stå opp om morgenen, møte på jobben og gjøre det de skal. Dette passer best for elever som er fast bestemt på et fag og motiverte for å arbeide. Bedriftene pusher på Ønsket om å redusere frafallet i videregående skole er ikke den eneste drivkrfaften bak vekslingsmodellen. Den er et resultat av signalene fra bransjene om at elevene får for lite faglig fordypning på skolen. At de rett og slett kan for lite når de begynner i lære. Og fordi dette er et ønske fra bransjene selv, har sam- arbeidet om å skaffe nok læreplasser også fungert godt. – For elevene som skal starte opp til høsten, har Kuben inngått avtale med tre sykehjem, som skal ta imot fem elever hver, forteller Grethe Aagenæs Hagen. Hun er utviklingskoordinator for helse- og oppvekstfag ved Kuben videregående skole. – Vi har allerede begynt med månedlige møter for å ha alt klart til høstens elever. Vi skal lage et system som gjør at elevene føler at teori og praksis går hånd i hånd. Mindre brutal overgang Helsearbeiderfaget får to klasser. En klasse i ordinært løp og en klasse som går vekslingsmodellen. Planen er at elevene skal jobbe som lærlinger på sykehjem tre sAMspiLL: – nok læreplasser og godt samarbeid med lærestedene er alfa og omega for vekslingsmodellen, sier Anja Teig (t.h.) , assisterende rektor ved kuben videregående skole og grethe Aagenæs Hagen, utviklingskoordinator for helse-og oppvekstfag. Vekslingsmodell for helsearbeiderfag Vekslingsløpet fører fram til fagbrev og gir samme kompetanse som et ordinært yrkesfagløp, men organiseres på en annen måte. For helsefagarbeidere starter læretida i Vg2, med noen dager i uka i arbeid og noen dager på skolen. Kuben videregående skole tilbyr vekslingsløp for helse- arbeiderfag fra høsten 2014. Elevene som søker helse- arbeiderfag, kan ønske seg denne modellen, og blir plukket ut etter intervju. Meningen er at halve kullet, ca. 15 elever, skal gå vekslingløp, og det andre halve kullet det tradisjonelle 2+2-løpet, dvs. to år på skole og to år som lærling. temahefte-35