VeILeDer fOr kOLLegeNe uForMeLL prAT: kollegaveiledning foregår mest som uformell prat her ved Tangen barneinstitusjon i Asker, forteller avdelingsleder ragnhild neegaard. kollegaprat for kvalitet Faglig veiledning mellom kolleger er viktig for de ansatte, og kommer også brukerne til gode. Nå vil Fagforbundet blåse liv i veilederordningen. Tekst: INGVILL BRyN RAMBøL Foto: WERNER JuVIK En fagprat ute i sola i lunsjpausen. En samtale over Asker. Der har to av de ansatte veiledergodkjenning, en kaffekopp når dagen har bydd på spesielle ut-og to har tatt videreutdanning i veiledning ved fordringer. Kollegaveiledning kan være så mangt. Høgskolen i Oslo. I tillegg har de en deltidsansatt – Vi bruker mye tid på veiledning, men det er ikke psykolog som bare jobber med de ansatte. alt som er satt i system, sier Ragnhild Neegaard. – Mellom kolleger foregår veiledningen som regel Hun er avdelingsleder på Tangen barneinstitusjon i helt uformelt, sier Neegaard. Hvis en ansatt står 16 temahefte-35