underViser: Mitt inntrykk er at uansett hvilket forhold deltakerne har til skole, opplever de en faglig og personlig vekst gjennom voksenopplæringen, sier Astrid Halvorsen. Fagbrev på jobb Fem fylker prøver ut nye modeller for at ansatte skal ta fagbrev. I Stavanger og Hå kommune har 16 ansatte gått på skole og skaffet seg bredere praksis før de tok fagbrevet som helsefagarbeidere. Tekst: KARIN SVENDSEN Foto: KJETIL ALSVIK 16 ansatte i Stavanger og Hå har fått utdanning som helsefagarbeidere etter modellen som er utviklet i Rogaland. Arbeidsgiver betaler vikar for at de skal få nødvendig praksis. Fylket sørger for undervisning og materiell. Pål Holden (36), miljøarbeider i rehabiliteringsseksjonen i Stavanger, var deltaker i første pulje i Realkompetanseprosjektet. Fylkeskommunen og kommunen har gitt ham muligheten til å ta fagbrev og deretter muligheten til å skaffe seg studiekompetanse. Til gjengjeld møtte Holden de andre prosjektdeltakerne en kveld i uka i ett år etterpå. – Helsefag er framtida Med fagbrev vil Holden hoppe fra assistent- til fagarbeiderlønn. Større forståelse for faget teller også. – Helsefag er framtida. Med fagbrev blir jeg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, sier han. En annen fordel er at han med tida også kan ta høyere utdanning. Etter kartlegging i kommunen ble han godkjent som deltaker i prosjektet. Etter en realkompetansevurdering i fylkeskommunal regi ble det klart at Holden ikke trengte å ta programfaget kommunikasjon og samhandling. Før sommeren 2013 tok han de to andre programfagene, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. Og for å få bredere praksis, arbeidet han på helsestasjonen for rusmisbrukere. Nye utfordringer Grete Lill Berge (38) var en av Holdens 15 klassekamerater. Hun grudde seg til den første realkompetansevurderingen, det var nesten som om hun skulle opp til muntlig eksamen. – Men vi pratet jo bare om det jeg jobber med, så jeg ble fort trygg, og det gikk helt greit, forteller hun. 30 temahefte-35