NasjONaL DUgNaD fOr fagbreV Berge har sju år bak seg på Vågedalen dagsenter hvor hun har hatt en fast 50 prosent stilling. Siden januar 2013 har hun arbeidet på en ordinær avdeling på sykehjemmet samme sted, og vil gjerne fortsette der. Ny mulighet Stavanger har som mål at alle ansatte skal ha minst 80 prosent stilling. Samtidig får ingen lenger fast ansettelse uten fagbrev. De får heller ikke økt stilling. Men lærlingordningen med to år på skole og to år på lærlinglønn er ingen god vei til fagbrev for mange voksne. – Voksne mennesker har som regel økonomiske forpliktelser som gjør det vanskelig å begynne på en utdanning som innebærer reduserte inntekter i flere år framover, sier Siri Eidissen, fagleder for voksenopplæringen i Rogaland fylkeskommune. Dessuten kvier mange seg for å ta fellesfagene matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Totalt 31 voksne deltar i forsøket i Rogaland, 15 i LæreViLLig: grete Lill berge og barne- og ungdomsarbeiderfaget og 16 i helse-Per 1. mars i år hadde 18 deltakere avlagt fag pål Holden sitter på skolebenken arbeiderfaget. Etter at opplæringen på Vg1 og Vg2 prøve, og alle hadde bestått. en kveld i uka. de skal ta fagbrev var bestått, ble alle deltakerne realkompetansevurdert i helsearbeiderfaget. på Vg3. De som ikke fikk alle mål på Vg3 godkjent, Noe som passer for voksne inngikk opplæringsavtale og fikk opplæring i det de Siri Eidissen mener at heller ikke praksiskandimanglet av kommunen. datordningen med fem timers skriftlig eksamen og som nå prøves ut i Nasjonalt prosjekt for flere fagbrev – Blir du en bedre fagarbeider av å sitte og skrive i Nord-Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Hedmark og Vestfold er med i et Voxprosjekt som skal gi flere for voksenopplæring i Rogaland ansatte formell kompetanse. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle modeller som sikrer flere ansatte med fagbrev i omsorgs-og oppvekstsektoren. Hvert fylke har utviklet sin modell – Det er sluttresultatet som teller. Derfor har vi for å nå målet. Ansatte får tilbud om deltakerne må ha fem års praksis fra teoretisk opplæring og Vi tror også annen yrkeserfaring praksis som de mangler for å gå opp til fagprøven som i praksiskandidater. Rogaland. temahefte-35