Læring på jobben 33 < – Utdanningen var både lærerik og givende, og jeg har hatt stor nytte av det jeg lærte i jobben min, sier spesialhelsepleier Torill Pettersen. Hun begynte å arbeide i helsevesenet i 1990 på hjemplassen Evenskjer, hvor hun tok ekstravakter på sykehjemmet. De siste sju årene har hun vært ansatt i hjemmetjenesten i Harstad. – Det var egentlig ganske tilfeldig at jeg havnet i helsesektoren, men jeg trivdes så godt at jeg etter noen år bestemte meg for å ta fagbrev. Senere tok jeg videreutdanning i eldreomsorg og Fagforbundets kliniske fagstige, før jeg for tre år siden avsluttet studiene i demensomsorg og alderspsykiatri ved fagskolen i Tønsberg. Læring for livet Torill Pettersen har bare gode erfaringer fra fagskoleutdanningen i demensomsorg og alderspsykiatri ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i Tønsberg. Tekst og foto: MARIT JOHANNE STORNES giVende: – jeg stortrives i jobben med de eldre, sier spesialhjelpepleier Torill pettersen i hjemme- tjenesten i Harstad. < – Utdanningen var både lærerik og givende, og jeg har hatt stor nytte av det jeg lærte i jobben min, sier spesialhelsepleier Torill Pettersen. Hun begynte å arbeide i helsevesenet i 1990 på hjemplassen Evenskjer, hvor hun tok ekstravakter på sykehjemmet. De siste sju årene har hun vært ansatt i hjemmetjenesten i Harstad. – Det var egentlig ganske tilfeldig at jeg havnet i helsesektoren, men jeg trivdes så godt at jeg etter noen år bestemte meg for å ta fagbrev. Senere tok jeg videreutdanning i eldreomsorg og Fagforbundets kliniske fagstige, før jeg for tre år siden avsluttet studiene i demensomsorg og alderspsykiatri ved fagskolen i Tønsberg. Læring for livet Torill Pettersen har bare gode erfaringer fra fagskoleutdanningen i demensomsorg og alderspsykiatri ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i Tønsberg. Tekst og foto: MARIT JOHANNE STORNES giVende: – jeg stortrives i jobben med de eldre, sier spesialhjelpepleier Torill pettersen i hjemme- tjenesten i Harstad. temahefte-35