Læring på jobben 35 bØker NeTTsIDer Bli helsefagarbeider: www.ks.no/helsefag- arbeider Her finner du ulike nettbaserte opplæringsprogram: www.fagforbundet.no/ shs/?article_id=101186 Informasjon om Fagforbundets kliniske fagstige: www.fagforbundet.no/shs/?article_id=95625 Dialogkort til bruk i etisk refleksjon på arbeidsplassen, og aktuelt etikk-materiell: www.fagforbundet.no/shs/Etikk Om du ønsker å arrangere kurs innenfor psykisk helse og rus. www.fagforbundet.no/shs/ kurspakker Samarbeid om etisk kompetanse- heving: www.ks.no/etikk-kommune Fagnettsted for helse- og sosialfag: www.gyldendal.no/hs LOs rapport om livslang karriereveiledning. Livslang karriereveiledning: www.lo.no/Documents/utdanning/livs- lang_laringsrapport_karriereveiledning.pdf Nasjonal nettportal for utdanning og karriere med oversikt over utdannings- tilbud i Norge: http://utdanning.no utdanningsdirektoratets side om vok- senopplæring for grunnskole og videre- gående skole, herunder retten til real- kompetansevurdering: www.udir.no/Spesielt-for/Voksne Informasjon om fagskoler i helse og oppvekst, gjerne mens du står i jobb: www.vox.no/nasjonalt-fagskolerad/informasjonsmateriell- om-fagskolen OmTaLer kunnskapssamfunnet – Hva vil vi med voksnes kvalifisering? gunnar grepperud, berith bergersen, odd einar johansen, geir sæhle, gyldendal forlag, 2010. På slutten av 1990-tallet så man for seg et gjennombrudd for voksnes læring ved den vedtatte Kompetansereformen. Forfatterne peker på at noe gjennombrudd ikke har skjedd og fremmer forslag til hvordan Norge kan framstå som et foregangsland for voksnes kvalifisering. Vilkår for bedre læring i kommunene, Tove Mogstad Aspøy, Heidi nicolaisen, Torgeir nyen: Fafo 2013 Læringsvilkårene for voksne ansatte i kommu- nene, og spesielt innenfor arbeidsfeltene pleie og omsorg, barnehage, kontor og vaktmester. En kartlegging. Vg1 helse-oppvekstfag , vg2 og vg3 helsefagarbeider, vg3 opplæring i bedrift se også www.gyldendal.no/ho bØker NeTTsIDer Bli helsefagarbeider: www.ks.no/helsefag- arbeider Her finner du ulike nettbaserte opplæringsprogram: www.fagforbundet.no/ shs/?article_id=101186 Informasjon om Fagforbundets kliniske fagstige: www.fagforbundet.no/shs/?article_id=95625 Dialogkort til bruk i etisk refleksjon på arbeidsplassen, og aktuelt etikk-materiell: www.fagforbundet.no/shs/Etikk Om du ønsker å arrangere kurs innenfor psykisk helse og rus. www.fagforbundet.no/shs/ kurspakker Samarbeid om etisk kompetanse- heving: www.ks.no/etikk-kommune Fagnettsted for helse- og sosialfag: www.gyldendal.no/hs LOs rapport om livslang karriereveiledning. Livslang karriereveiledning: www.lo.no/Documents/utdanning/livs- lang_laringsrapport_karriereveiledning.pdf Nasjonal nettportal for utdanning og karriere med oversikt over utdannings- tilbud i Norge: http://utdanning.no utdanningsdirektoratets side om vok- senopplæring for grunnskole og videre- gående skole, herunder retten til real- kompetansevurdering: www.udir.no/Spesielt-for/Voksne Informasjon om fagskoler i helse og oppvekst, gjerne mens du står i jobb: www.vox.no/nasjonalt-fagskolerad/informasjonsmateriell- om-fagskolen OmTaLer kunnskapssamfunnet – Hva vil vi med voksnes kvalifisering? gunnar grepperud, berith bergersen, odd einar johansen, geir sæhle, gyldendal forlag, 2010. På slutten av 1990-tallet så man for seg et gjennombrudd for voksnes læring ved den vedtatte Kompetansereformen. Forfatterne peker på at noe gjennombrudd ikke har skjedd og fremmer forslag til hvordan Norge kan framstå som et foregangsland for voksnes kvalifisering. Vilkår for bedre læring i kommunene, Tove Mogstad Aspøy, Heidi nicolaisen, Torgeir nyen: Fafo 2013 Læringsvilkårene for voksne ansatte i kommu- nene, og spesielt innenfor arbeidsfeltene pleie og omsorg, barnehage, kontor og vaktmester. En kartlegging. Vg1 helse-oppvekstfag , vg2 og vg3 helsefagarbeider, vg3 opplæring i bedrift se også www.gyldendal.no/ho temahefte-35