eN DIgItaLIsert kOmmuNe Noen av tiltakene som er gjennomført: • Blade og nytt San • Samlokalisert alle ikt–installasjoner • Samlokalisert alle fagsystemer på sentralløsning • nye hoster (eSXi i Blade) • Fra ti til ett domene • Fellesavtale trådløst • exchange oppgradering og omlegging • Flyttet alle brukerne over i Sing adm • Fellesavtale Cosdoc Barnevern • etablert 3000 nye kontoer • Satt opp 300 nettbrett for politikere • Fellesavtale kulturskule program • ny backup/restoreløsning • etablering og utvidelse av SC • Fellesavtale iPo/iP • etablering av ny felle brannmur • etablering av sharepoint-løsninger (moSS) • Fellesavtale Cosdoc Sosial • Fjernet alle lokale brannmurer • etablering av SystemCenter • Fellesavtale skjema • ny trådløs nettverksløsning • Flyttet fagsystem og brukere (over 150 brukere) • Fellesavtale skoleløsningefeide • nye kjerneswitcher • Flytte komtek, gisline og matrikkel til Sing • ny sikker sone • etablert tofaktor autentisering Kilde: IKTNH • ny hardware og software • utplassering og oppsett av 600 skrivere • Flyttet alle elever over i Sing Ped og alle lærere over • etablert ny hjemmetilgangsløsning i Sing adm • ny sentral telefoniløsning • oppgradere kjernenettverket • lisensgjennomgang/revisjon i ni kommuner • Bytte ut utrangert utstyr to ganger park. Samordningsprosessen går helt ned til valg av skrivere og organisering av enkeltbrukerens kontor. Til og med oppsettet av nettbrett til kommunenes 300 lokalpolitikere er en del av IKTsystemet. Thomas RønnAar medgir at de siste årene vært krevende, men han er imponert over hvor godt samarbeidet har fungert. Selv om både størrelse på kommunene, individuell kommuneøkonomi og nivået på de gamle tjenestene varierte sterkt, har alle vært lojale mot fellesprogrammet. – Dette gjelder også de ansatte. Min erfaring er faktisk at ingen organisasjoner er så gode på endringer som offentlig sektor. Vi har ikke sett noe til «slik har vi alltid gjort det»holdninger. IKTNH har hele tiden hatt systemintegrasjon som nøkkelord for virksomheten, og målet har vært gi kommunene og de kommuneansatte tilgang på gode, stabile og moderne digitale ressurser. – Vi har derimot ikke noe ønske om å detaljstyre hvordan enkeltkommuner tilpasser systemene til egne behov, understreker RønnAar. Bruker lokale ressurser I januar gikk IKTNH formelt over i ordinær driftsfase. Bemanningen er den samme som før, men innsatsen blir nå i langt større grad rettet mot opplæring og driftsstøtte. «Hjelpdesken» har dermed vært i stand til å kutte kraftig i antallet åpne saker, og ute i kommunene supplerer mange flinke folk prosessen med sine kunnskaper. Dette har for eksempel gjort at mye av opplæringen skjer lokalt. De ansatte har fått jobbe med velkjente saker og prosesser under opplæringen i stedet for å «tørrtrene» i et anonymt kursrom. Slike elementer er med på å muliggjøre den omfattende ITsatsingen: – Uten støtte og entusiasme fra både politikere, rådmenn, administrasjon og vanlige ansatte er det ikke mulig å få gjennomføre slike store oppgraderinger, sier IKTleder Thomas RønnAar. temahefte-36