rissa bruker gjerne Facebook i stedet for nettsida Rissa kommune 15-doblet antallet søkere til legestilling i kommunen etter aktiv bruk av Facebook. Tekst og foto: Albert Collett I mars i fjor gikk et leirras ved Stadsbygd skole i Rissa. Kommunen informerte raskt på sin egen hjemmeside og på Facebook. Etter en time hadde 35 sett saken på hjemmesida. 3500 hadde sett den på Facebook. – Det sier litt om hvor effektiv Facebook er som informasjonskanal, og hvor viktig verktøyet er i beredskapssammenheng, sier informasjonsog personalsjef Erik Jakobsen, i Rissa kommune. Kommunen debuterte ikke på Facebook før i mai 2012, men siden har de ikke sett seg tilbake. I februar i år kåret KS dem til landets tredje beste i bruk av sosiale medier. Nøkkelen er involvering Vigdis Bolås tiltrådte som rådmann på nyåret i 2012. Hun hadde en forestilling om at kommunen leverte bedre enn sitt rykte. Det ryktet ville hun gjerne gjøre noe med. Resultatet ble et omdømmeprosjekt som etter hvert ledet til kommunens nye visjon Jordnær lykke. – Det fine med omdømmeprosjektet er jobben som ble gjort med å forankre prosessen blant innbyggerne. Titolv grupper med alt fra tillitsvalgte til pensjonister, barnefamilier, verneombud, lag og foreninger, næringslivsledere og ungdomsskoleelever ble invitert til å si hva de syntes om kommunen, og hvilke ønsker de hadde, forteller Erik Jakobsen. Konkurranse ble til bok Før prosessen kom i gang, ble kommunen oppfattet som mer lukket enn den egentlig var. Forestillingen om at det var i gangene på rådhuset ting skjedde, var nok til stede. Nå er mye endret. Dialogen med innbyggerne er omfattende. Fotokonkurransen i fjor er ett eksempel. – Vi oppfordret folk til å ta bilder av det som var jordnær lykke for dem, laste dem opp på Instagram og tagge med #jordnærlykke. Før start lurte vi på om vi ville få inn nok bilder til å dele ut en premie hver av de fem ukene konkurransen varte. Vi fikk inn 700. Resultatet var så vellykket at vi laget bok av de beste bildene. Den ble fort utsolgt. Vi måtte trykke nytt opplag, og ikke minst: Folk fortsetter å tagge bilder. Nå har vi passert 7000. Nøkkelen til suksessen er nok at dette er noe folk har vært med på å skape selv, tror Jakobsen. Aktive på sosiale medier Bildene er ikke det eneste som har brakt kommunen og innbyggerne tettere på hverandre. I skrivende stund ligger 23 videoer med tittelen Jobber i Rissa på YouTube. – Vi har mange mål med aktiviteten på sosiale medier. Ett av dem er at innbyggerne skal bli bedre kjent med hva kommunen gjør, forteller Jakobsen. Det gjør de blant annet ved at kommuneansatte – bioingeniøren, arealplanleggeren, hjelpepleieren, spesialpedagogen, kokken og brannmannen – forteller om jobben sin i hver sin to minutter lange videosnutt. Flere har over 1000 avspillinger. Facebook skaffer også fagfolk. I fjor sommer søkte kommunen etter ny fastlege. Én aktuell søker meldte seg. Et halvt år senere søkte de på nytt etter lege, men denne gangen laget kommunen en YouTubesnutt der både kommunelegen og helsesekretæren presenterte seg, forklarte hva jobben gikk ut på, og fortalte om Rissa. Kommunelegen la lenke på legenes felles epostliste. Søkertallet økte til over 15. YouTube øker spredningen – YouTubesnuttene er veldig effektive på Facebook, blant annet fordi folk må klikke på dem for å få sett dem, noe som øker spredningen drastisk, forklarer Jakobsen. 8 temahefte-36