kOmmuNe på FacebOOk Økt interesse: erik Jakobsen laget Youtube- snutt da kommunen trengte ny lege. Da økte interessen fra én relevant søker til over 15. Et hyggelig biprodukt er at den interne stoltheten øker. – Det er en av effektene vi ikke forutså. Det samme er yrkesveiledningen for ungdomsskoleelevene: Ved hjelp av de tominutters snuttene får de presentert 23 mulige karriereveier i løpet av en skoletime. Prosessen har også født en ny tradisjon på alle møter i kommunens lederforum: Alle må presentere én positiv sak fra eget ansvarsområde på hvert møte. Får mye skryt Boka Jordnær lykke førte til oppslag i Norge i dag på NRK og i lokalavisa FosnaFolket, bare ett av mange eksempler på at den offentlige kommunikasjonen rundt Rissa kommune har fått en annen og mer positiv tone. Både kommunen og innbyggerne merker at de får skryt av omgivelsene. Men det nytter ikke å hvile på laurbærene. Aktiviteten må opprettholdes, ellers forsvinner interessen. – Vi legger ut minst én sak per dag, maks fem. Grunnen til taket, er at vi ikke vil virke masete. Dessuten er vi nøye med ordvalg og formuleringer. Vi legger vekt på å være konkrete og nøytrale, og vi bruker tidsplanleggerfunksjonen aktivt, slik at det blir lagt ut saker jevnt og trutt også gjennom sommeren. Naturlig nok planlegger vi også sånn at vi vet at vi er til stede og kan svare på dager der det kommer saker som kan vekke debatt, røper informasjonsog personalsjefen. Nylig reviderte Rissa kommuneplanens samfunnsdel. Alle folkemøtene om saken ble behørig referert på Facebook. Da folk så at ordfører og rådmann var ute og møtte innbyggerne, førte det til at flere kom på møtene. – Det er verdt innsatsen Så langt har assisterende rådmann, Geir Are Nyeng, og Erik Jakobsen stått for mye av det praktiske arbeidet. temahefte-36