digitale kommuner 10 kOmmuNe på FacebOOk – Selvsagt tar det tid å skape interesse. Grovt sett tok det ett år med systematisk arbeid før vi begynte å se resultater, men vi mener det er verdt innsatsen. Nyeng og Jakobsen mener de sparer arbeid. – Dette er uhyre effektiv kommunikasjon. Tenk deg at en vannledning ryker. Så ringer noen inn og sier fra, og vi legger ut informasjon. Når så mange ser denne informasjonen, sparer vi oss en masse nye oppringninger som vi ellers ville fått. Ny løsning Nyeng og jeg har også varsling på telefonen hvis det skjer noe på Facebooksiden. Det betyr at vi kan svare raskt. På den måten kan en situasjon som oppstår fredag ettermiddag avklares raskt, før den får vokse seg til noe stort mandag morgen, sier Jakobsen. Kritiske røster tar de gjerne imot. – Vi ville gjøre oss selv en stor bjørnetjeneste om vi undertrykket kritikk. Når vi presenterer kritikken, får vi også mulighet til å svare på den. To tredeler av innbyggerne i Rissa følger kommunen på Facebook. Det gir svært stor kontaktflate. En stor, interkommunal satsing står nå for døra, med ny portalløsning og digitalisering av en rekke nye tjenester. Sist vinter, under to år etter at de hadde åpnet sin egen facebookside, ble Rissa kåret til landets tredje beste kommune i bruk av sosiale medier. Bak kåringen sto KS. Sarpsborg og Kristiansund tok de to gjeveste plassene, mens Riss a ble best i Trøndelag. Stjørdal tok sjuende, Malvik åttende og Trondheim tiende. Det betyr at SørTrøndelag hadde fire blant de ti beste. I vurderingen la KS vekt både på absolutte tall og på antall besøk, likes, kommentarer og delinger i forhold til innbyggertall. – Det viktigste er likevel kategorien «snakker om». Det betyr at folk enten har likt det vi har lagt ut, at de har delt det eller kommentert det. Siste uke hadde over 1300 snakket om oss. Som oftest ligger vi over 1000, forteller informasjonssjef i Rissa kommune, Erik Jakobsen. skrYt: Den gode jobbinga med sosiale medier fører til at rissa kommune får skryt ute i den store verden. tredje best i landet 10 kOmmuNe på FacebOOk – Selvsagt tar det tid å skape interesse. Grovt sett tok det ett år med systematisk arbeid før vi begynte å se resultater, men vi mener det er verdt innsatsen. Nyeng og Jakobsen mener de sparer arbeid. – Dette er uhyre effektiv kommunikasjon. Tenk deg at en vannledning ryker. Så ringer noen inn og sier fra, og vi legger ut informasjon. Når så mange ser denne informasjonen, sparer vi oss en masse nye oppringninger som vi ellers ville fått. Ny løsning Nyeng og jeg har også varsling på telefonen hvis det skjer noe på Facebooksiden. Det betyr at vi kan svare raskt. På den måten kan en situasjon som oppstår fredag ettermiddag avklares raskt, før den får vokse seg til noe stort mandag morgen, sier Jakobsen. Kritiske røster tar de gjerne imot. – Vi ville gjøre oss selv en stor bjørnetjeneste om vi undertrykket kritikk. Når vi presenterer kritikken, får vi også mulighet til å svare på den. To tredeler av innbyggerne i Rissa følger kommunen på Facebook. Det gir svært stor kontaktflate. En stor, interkommunal satsing står nå for døra, med ny portalløsning og digitalisering av en rekke nye tjenester. Sist vinter, under to år etter at de hadde åpnet sin egen facebookside, ble Rissa kåret til landets tredje beste kommune i bruk av sosiale medier. Bak kåringen sto KS. Sarpsborg og Kristiansund tok de to gjeveste plassene, mens Riss a ble best i Trøndelag. Stjørdal tok sjuende, Malvik åttende og Trondheim tiende. Det betyr at SørTrøndelag hadde fire blant de ti beste. I vurderingen la KS vekt både på absolutte tall og på antall besøk, likes, kommentarer og delinger i forhold til innbyggertall. – Det viktigste er likevel kategorien «snakker om». Det betyr at folk enten har likt det vi har lagt ut, at de har delt det eller kommentert det. Siste uke hadde over 1300 snakket om oss. Som oftest ligger vi over 1000, forteller informasjonssjef i Rissa kommune, Erik Jakobsen. skrYt: Den gode jobbinga med sosiale medier fører til at rissa kommune får skryt ute i den store verden. tredje best i landet temahefte-36