digitale kommuner 15 eLektrONIsk rappOrterINg mange fallgruver ved elektronisk rapportering på sykehjem < På sykehjemmet er de ansatte i dag pålagt å rapportere elektronisk. Men fallgruvene er mange. Hvordan sørger sykehjem for å holde standarden oppe? Tekst: VEGARD VELLE Foto: JUNE WITZØE Ifølge lov om pasientog brukerrettigheter er helsepersonell på sykehjem påkrevd å avrapportere elektronisk fra sitt skift. Neste skift skal deretter lese rapporten. Skulle det, av eller annen grunn, være vanskelig å rapportere elektronisk, må rapporten skrives på papir og så fort som mulig føres inn elektronisk. Om det ikke rapporteres fra ett vaktlag til det neste, kan alvorlige feil skje. De ansatte kan mangle kunnskap om at en pasient er blitt syk, ikke har tatt til seg næring eller hvilke medisiner pasienten har fått. Mye kan gå galt Av ulike årsaker går ikke alltid rapporteringen som intensjonen tilsier. Mye kan gå galt. Her er en liste over fallgruver ved elektronisk rapportering på sykehjem: • Den ansatte behersker ikke norsk skriftlig. • De ansatte har ikke fått tilstrekkelig opplæring i nødvendig software, for eksempel Gerica eller i Kvalitetslosen. • Datanettet går tregt eller slutter å virke. • Koder og brukerinnlogging blir glemt. • Gammelt datautstyr er tregt og fungerer dårlig. • Printeren som rapporten skrives ut på fungerer ikke. • En vikar som ikke har tilgang til å rapportere eller ikke har tilstrekkelig opplæring, kan ikke rapportere selv. • Tiden strekker ikke til. For mye annet som skjer. • Folk vil ikke rapportere feil i Kvalitetslosen, fordi de ikke vil sladre på andres feil. Nødvendig med presis referatnorsk Det holder ikke at helsefagarbeideren eller sykepleieren behersker vanlig norsk. Personen må også gerica • Et pasientjournalsystem til bruk i kommunal helse og omsorg • Dekker over halvparten av pasientene i norsk helse- og omsorgstjeneste • Her står for eksempel pasientens helsehistorikk, funksjonsnivå og ernæringsstatus, samt plan for pleie og medisinering eLektrONIsk rappOrterINg mange fallgruver ved elektronisk rapportering på sykehjem < På sykehjemmet er de ansatte i dag pålagt å rapportere elektronisk. Men fallgruvene er mange. Hvordan sørger sykehjem for å holde standarden oppe? Tekst: VEGARD VELLE Foto: JUNE WITZØE Ifølge lov om pasientog brukerrettigheter er helsepersonell på sykehjem påkrevd å avrapportere elektronisk fra sitt skift. Neste skift skal deretter lese rapporten. Skulle det, av eller annen grunn, være vanskelig å rapportere elektronisk, må rapporten skrives på papir og så fort som mulig føres inn elektronisk. Om det ikke rapporteres fra ett vaktlag til det neste, kan alvorlige feil skje. De ansatte kan mangle kunnskap om at en pasient er blitt syk, ikke har tatt til seg næring eller hvilke medisiner pasienten har fått. Mye kan gå galt Av ulike årsaker går ikke alltid rapporteringen som intensjonen tilsier. Mye kan gå galt. Her er en liste over fallgruver ved elektronisk rapportering på sykehjem: • Den ansatte behersker ikke norsk skriftlig. • De ansatte har ikke fått tilstrekkelig opplæring i nødvendig software, for eksempel Gerica eller i Kvalitetslosen. • Datanettet går tregt eller slutter å virke. • Koder og brukerinnlogging blir glemt. • Gammelt datautstyr er tregt og fungerer dårlig. • Printeren som rapporten skrives ut på fungerer ikke. • En vikar som ikke har tilgang til å rapportere eller ikke har tilstrekkelig opplæring, kan ikke rapportere selv. • Tiden strekker ikke til. For mye annet som skjer. • Folk vil ikke rapportere feil i Kvalitetslosen, fordi de ikke vil sladre på andres feil. Nødvendig med presis referatnorsk Det holder ikke at helsefagarbeideren eller sykepleieren behersker vanlig norsk. Personen må også gerica • Et pasientjournalsystem til bruk i kommunal helse og omsorg • Dekker over halvparten av pasientene i norsk helse- og omsorgstjeneste • Her står for eksempel pasientens helsehistorikk, funksjonsnivå og ernæringsstatus, samt plan for pleie og medisinering temahefte-36