FagLIg INNspILL Vi har i stor grad beveget oss fra en teknologisk periode til en digital epoke. Nå er ikke lenger arbeidsoppgavene automatiserte eller teknologiske; de er i større grad i ferd med å bli digitaliserte og trådløse. Denne endringen er så omfattende at vi ikke lenger med det blotte øye kan se hva som skjer, ei heller forstå alt som skjer. Vi ser en økende kompleksitet i ledelsesbegrepet og lederoppgavene, og det fins et mangfold av teorier og nye oppgaver. I motsetning til tidligere er det ikke lenger mulig, i alle fall ikke i samme grad som tidligere, å forstå eller ha detaljkunnskap om alt og alle som er involvert i å løse en gitt oppgave. Den strategiske agendaen er endret, temaene til dels nye, kompleksiteten større og omverdenens krav har endret seg. Og heldigvis er kravet til åpne og effektive prosesser mer framtredende. Det finnes ingen enkel oppskrift på god HR og godt lederskap i vår digitale hverdag. Det eneste som er sikkert, er at alt er i kontinuerlig endring. Det er derfor ikke mulig som leder å skulle forstå alt eller ha oversikt og kontroll over alt. Som ledere så må vi fortsatt, som før, inkludere, delegere, lære oss å lese mønstre og jobbe «out of the box» hver dag. Systemtretthet (som med endringsevne og ikke minst vilje) kan være en brems for innovasjon og effektivisering. Dette er godt kjent for de aller fleste, uansett sektor. Økt kompetanse er ofte en post i budsjettet som blir nedprioritert. Så da blir spørsmålet om det er det mulig å nå de ønskede målene som er satt fra politiske myndigheter når fokuset på å øke den digitale kompetansen blant ledere og øvrige medarbeidere ikke er tilstrekkelig til stede. Håper og tror vi at de fleste finner ut av dette selv? Dessverre vil risikoen for å mislykkes være overhengende, selv om målet i seg selv er positivt. Manglende fokus på å bygge opp nødvendig kompetanse kan føre oss til nye høyder på «frustrasjonsbarometeret ». Det kan redusere brukeraktiviteten og dermed redusere gevinsten, på tross av investering i kostbare systemer. Sentralt i prosessen er derfor å besvare de strategiske spørsmålene: • Hvor står vi i dag? NÅanalyse • Hvor ønsker vi å være i framtida? • Hvordan skal vi komme dit? Sist, men ikke minst, hvordan kan vi utvikle og utnytte digitale ressurser for å få en mer effektiv drift for frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon? For det er jo det primære målet. For enhver organisasjon ligger det konkurransefortrinn i hvordan vi løser oppgavene. Til sjuende og sist er det folk som løser disse oppgavene, ikke teknologien eller de nye digitale produktene. digitale kommuner 21 temahefte-36