digitale kommuner 22 prIvatIserINg av INDreFILeteN Før klikket folk seg rundt på uttallige sider uten å finne det de trengte. Nå finner innbyggerne i Skedsmo nyttig informasjon i løpet av bare noen få klikk. – Brukerundersøkelser av den gamle nettsida viste at sju av ti ikke fant det de var ute etter. De fleste besøkende ramlet av allerede på forsida, sier Håvard Wiik, lederen for webog portalavdelingen i Skedsmo. Fjernet alle bilder I dag finner ni av ti den informasjonen de trenger. For å komme dit har kommunen endret nettsida drastisk. Den største forskjellen mellom Skedsmo kommune på nett og andre kommunale nettsteder er at Skedsmo har lite tekst og ingen bilder. – Hvor har det blitt av bildene av alle de søte barna våre, var Skedsmoinnbygger Birgit Misfjords første tanke da hun kom inn på de nye sidene. Misfjord bor i Lillestrøm, og med barn i barnehage, barneskole og ungdomsskole, er hun avhengig av kommunens nettsider. Savnet etter bilder varte imidlertid ikke lenge. Hun oppdaget raskt at bilder var erstattet med sider som var mobilvennlige, raske og enkle å bruke. goDt JoBBa: stig ervland, sigrid raunhol og Håvard Wiik er fornøyd med skedsmo kommunes nye nettsider. De måtte gå flere runder med kolleger og ledelse før de fikk gjennom- slag for en helt ny struktur og nytt språk. Det klikker for skedsmo kommune Vanskelig språk og dårlig struktur preget nettsidene til Skedsmo kommune. Innbyggerne fant ikke det de lette etter. Det har kommunen gjort noe med. Tekst: Nina Berggren Monsen Foto: Erik M. Sundt 22 prIvatIserINg av INDreFILeteN Før klikket folk seg rundt på uttallige sider uten å finne det de trengte. Nå finner innbyggerne i Skedsmo nyttig informasjon i løpet av bare noen få klikk. – Brukerundersøkelser av den gamle nettsida viste at sju av ti ikke fant det de var ute etter. De fleste besøkende ramlet av allerede på forsida, sier Håvard Wiik, lederen for webog portalavdelingen i Skedsmo. Fjernet alle bilder I dag finner ni av ti den informasjonen de trenger. For å komme dit har kommunen endret nettsida drastisk. Den største forskjellen mellom Skedsmo kommune på nett og andre kommunale nettsteder er at Skedsmo har lite tekst og ingen bilder. – Hvor har det blitt av bildene av alle de søte barna våre, var Skedsmoinnbygger Birgit Misfjords første tanke da hun kom inn på de nye sidene. Misfjord bor i Lillestrøm, og med barn i barnehage, barneskole og ungdomsskole, er hun avhengig av kommunens nettsider. Savnet etter bilder varte imidlertid ikke lenge. Hun oppdaget raskt at bilder var erstattet med sider som var mobilvennlige, raske og enkle å bruke. goDt JoBBa: stig ervland, sigrid raunhol og Håvard Wiik er fornøyd med skedsmo kommunes nye nettsider. De måtte gå flere runder med kolleger og ledelse før de fikk gjennom- slag for en helt ny struktur og nytt språk. Det klikker for skedsmo kommune Vanskelig språk og dårlig struktur preget nettsidene til Skedsmo kommune. Innbyggerne fant ikke det de lette etter. Det har kommunen gjort noe med. Tekst: Nina Berggren Monsen Foto: Erik M. Sundt temahefte-36