vaNskeLIg språk på NettsIDeNe – Jeg tror heller vi får et bedre omdømme av å ha hjemmesider som er enkle å bruke enn av bilder fra lokale festivaler på forsida Håvard Wiik – Nettsidene er ikke ment for turister, men for oss innbyggere, sier hun, og legger til at hun for lengst har benyttet seg av den nye kalenderen for skoleferier, som hun kan synkronisere med sin egen kalender i Outlook. Aktiv på Facebook Det er ikke første gang Wiik får positiv tilbakemelding på de nye sidene. – Folk kommer inn på våre sider for å få kommunale tjenester, ikke for å se på bilder, sier Wiik. Det satt likevel langt inne hos flere i administrasjonen å fjerne bildene. Nettsida hadde i mange år fungert som et sted der kommunen kunne vise seg fram. Flotte bilder bidro til et godt omdømme, mente mange. – Jeg tror heller vi får et bedre omdømme av å ha hjemmesider som er enkle å bruke enn av bilder fra lokale festivaler på forsida, sier Wiik. Nå bruker administrasjonen Facebook til å formidle bilder og nyheter om kommunen. – Sosiale medier er en mer egnet nyhetskanal enn våre nettsider. Der får sakene et større publikum, legger han til. Klarspråk Nettsidene til kommunen besto av totalt 5000 sider da opprydningen begynte. Etter at all tekst ble gjenomgått på nytt i henhold til egne nettskrivingsregler, sitter de igjen med 400 sider. En av tingene Misfjord er mest fornøyd med på de nye sidene, er søkefeltet som ligger midt på forsida, hvor det står: «Hva kan vi hjelpe deg med?» – På andre nettsider er ofte søkefeltet lite og vanskelig å finne. Jeg bruker søkefeltet nesten hver gang jeg skal finne noe på sida, sier Misfjord. Wiik forklarer at de bevisst har kuttet ut formelt språk. – Administrasjonen er «vi» og innbyggeren er «du», sier Wiik. ugJenkJennelig: Det er ingenting igjen av de gamle nettsidene til skedsmo. all tekst ble skrevet på nytt med enklere og kortere tekst. temahefte-36