vaNskeLIg språk på NettsIDeNe alltiD tilgJengelig: skedsmos nye nettsted er tilrettelagt for mobil og nettbrett. sigrid raunholm og Håvard Wiik ser for seg at folk søker etter kommunale tjenester via mobilen framover. Skedsmo hører til blant landets 15 største kommuner og har stor tilflytning. Omtrent tusen nye mennesker flytter til Skedsmo hvert år og 80 prosent av de har minoritetsbakgrunn. Det er en fordel å ha et språk som er så enkelt at alle innbyggerne kan forstå det. Bort med selvfølgeligheter Da de ryddet opp i sidene, ble Wiik matt av å gå gjennom alt snikksnakket som lå i veien for besøkende. – Vi tar ikke innbyggerne på alvor med formuleringer som kan forstås som at vi forklarer folk at de må ha barn for å søke barnehageplass, sier Wiik, og legger til at selvfølgeligheter som at folk må oppholde seg i Skedsmo kommune for å bli vurdert for kommunale tjenester, er fjernet fra de nye sidene. I stedet er lenka til det elektroniske søknadsskjemaet om barnehageplass lett tilgjengelig, ved siden av en stor brettog mobilvennlig søknadsknapp. – Vi har gått fra å være en informasjonsside til en side hvor innbyggerne får utført nødvendige oppgaver, sier Wiik med et fornøyd smil og ser bort på kollega Sigrid Raunholm. Raunholm, som jobber som konsulent i utdanningssektoren, smiler også, om enn litt mer forsiktig. Sammen med Wiik tok hun mye av støyten da innholdet på utdanningssidene skulle skrives om. Ikke alle gikk med på at ting kan skrives enkelt, men likevel være korrekt. – At vi har lover og regler å forholde oss til, betyr ikke at hele lovteksten må ligge på nettsida, sier Raunholm. – Og i hvert fall ikke på forsida, skyter Wiik inn. – Dersom kommuneansatte skriver slik at vanlige mennesker forstår det som står på nettsidene, har vi kommet langt. Det er tidsbesparende og hjelp til selvhjelp, avslutter Wiik entusiastisk. 24 temahefte-36