vaNskeLIg språk på NettsIDeNe Dette gjorde skedsmo kommune • Kuttet ut alle bilder • Kastet ut stammespråk som stort sett bare kommunen selv forstod • Reduserte mengde tekst med opp til 90 prosent • Lagde en skoleferiekalender som kan overføres til Outlook og Google-kalenderen • Opprettet en egen stilling til å forvalte innholdet på nettsida • Har årlige brukertester blant innbyggerne • Prisen for de nye nettsidene er ca. en million kroner skedsmos råd til andre kommuner • Løft fram de viktigste tjenestene • Ta plass i egen organisasjon • Web og innholdsforvaltning er et eget fag og handler ikke om synsing. Krev vitenskapelige motargumenter til endringer • Våg å ta skrittet helt ut. Mange kompromisser kan føre til halvveisløsninger • Alfabetiske lister over kommunens tilbud gir lite mening • Bruk tid og penger Oslo følger etter Skedsmo Skedsmos hjemmesider er til for innbyggerne og tilfredsstiller ikke bare kommunens eget behov for å kommunisere, mener IKTsjefen i Oslo. Han hermer gjerne etter dem. Jon Sundby, IKTansvarlig for byrådsavdelingene i Oslo kommune, mener Skedsmo kommune har gjort en kjempejobb med nettsidene. – På de nye nettsidene setter Skedsmo kommune brukernes behov for å løse konkrete oppgaver foran kommunens behov for å kommunisere 100 prosent juridisk korrekt og utfyllende, sier Sundby. Ifølge ham er Oslo kommune allerede i gang med et prosjekt som har et tilsvarende mål. IKTlederen ser for seg at den største utfordringen blir arbeidet med kompetanseøkning og holdningsendring. Han tror blant annet holdningsendring kan være enklere å skape i en mindre kommune. – På noen områder er et slikt prosjekt enklere for en mindre kommune, men en større kommune har mer ressurser til formålet. Skedsmo har i stor grad lykkes på grunn av god kompetanse og målrettet arbeid i nettredaksjonen. – Vi i Oslo kommune vil vise til Skedsmos tekster på ulike fagfelt når vi nå skal i gang med vår omskrivning, avslutter Sundby. FornØYD: Web- og portalansvarlig, Håvard Wiik, er fornøyd med de nye nettsidene. Han og kollega sigrid raunholm måtte ta flere runder før de fikk gjennomslag for en helt ny struk- tur og nytt språk på de kommunale nettsidene. temahefte-36