digitale kommuner 29 cHatter meD INNbyggerNe Hensikten er å øke tilgjengeligheten for dem som har spørsmål om barnehageopptak eller lurer på noe i forbindelse med skole eller skolefritidsordningen i kommunen. Samtidig er edialog en raskere måte å løse hindringer og misforståelser på. – Vi opplever at kommunens innbyggere er veldig fornøyd når de får svar med en gang på sine spørsmål, og her er chattetjenesten unik sammenlignet med epost. Tidligere opplevde vi at eposter gikk fram og tilbake før publikum var helt fornøyd med svarene. Nå avsluttes nettpraten ofte med takk for raskt svar, sier førstekonsulent Helle Pedersen og konstituert enhetsleder Aase Müller ved Oppvekstkontoret i Trondheim kommune. Tilgjengelig på kveldstid Pedersen og Müller forteller at de tidligere opplevde at mange satt med søknader til SFO og barnehager etter at barna hadde lagt seg, og det var ikke mulig å nå fram til kommunen gjennom epost eller telefon kommunens e-dialog gir innbyggerne raskt svar I over tre år har Oppvekstkontoret i Trondheim kommune pratet med byens innbyggere på nettet. Tekst og foto: Greta Dalen rask HJelP: Førstekonsulent Helle Pedersen ved oppvekstkontoret prater og hjelper ofte brukerne med å løse opp i problemer i forbindelse med barnehageopptak og lignende. Hun er glad for at byens innbyggere får rask hjelp fra kontoret. eFFektiVt: kontakt oss på chat : en rask og effektiv måte å få svar på fratrondheim kommune. cHatter meD INNbyggerNe Hensikten er å øke tilgjengeligheten for dem som har spørsmål om barnehageopptak eller lurer på noe i forbindelse med skole eller skolefritidsordningen i kommunen. Samtidig er edialog en raskere måte å løse hindringer og misforståelser på. – Vi opplever at kommunens innbyggere er veldig fornøyd når de får svar med en gang på sine spørsmål, og her er chattetjenesten unik sammenlignet med epost. Tidligere opplevde vi at eposter gikk fram og tilbake før publikum var helt fornøyd med svarene. Nå avsluttes nettpraten ofte med takk for raskt svar, sier førstekonsulent Helle Pedersen og konstituert enhetsleder Aase Müller ved Oppvekstkontoret i Trondheim kommune. Tilgjengelig på kveldstid Pedersen og Müller forteller at de tidligere opplevde at mange satt med søknader til SFO og barnehager etter at barna hadde lagt seg, og det var ikke mulig å nå fram til kommunen gjennom epost eller telefon kommunens e-dialog gir innbyggerne raskt svar I over tre år har Oppvekstkontoret i Trondheim kommune pratet med byens innbyggere på nettet. Tekst og foto: Greta Dalen rask HJelP: Førstekonsulent Helle Pedersen ved oppvekstkontoret prater og hjelper ofte brukerne med å løse opp i problemer i forbindelse med barnehageopptak og lignende. Hun er glad for at byens innbyggere får rask hjelp fra kontoret. eFFektiVt: kontakt oss på chat : en rask og effektiv måte å få svar på fratrondheim kommune. temahefte-36