autOrIsasJON FOr HeLsesekretærer alle sekretærer kan få autorisasjon Dersom sykehuset innfører talegjenkjenning, risikerer flere sekretærer å miste jobben. Eller de kan få ny kompetanse og nye oppgaver. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: EVA KYLLAND < digitale kommuner 31 temahefte-36