digitale kommuner 33 autOrIsasJON FOr HeLsesekretærer < Sørlandet sykehus vil neste år tilby alle sine 360 sekretærer som mangler autorisasjon som helsesekretær, et videreutdanningstilbud. De vil få dekket studieog eksamensavgift samt pensumlitteratur. Rett person på rett plass Helseforetaket har også startet et eget prosjekt for oppgaveglidning. – Vi kommer til å mangle tusenvis av sykepleiere og helsefagarbeidere i framtida. Derfor er det helt nødvendig at sykehusene tenker kompetanseheving og oppgavegliding, mener John Gauslå, avdelingsleder på hotellservice og initiativtaker til prosjekt Rett person på rett plass ved Sørlandet sykehus. Avdelingen består av tekstil, forsyning, portører, kjøkken og kantine samt renhold. – Våre folk er proffe på sine oppgaver. Det er derfor rasjonelt at vi overtar en del oppgaver som helsepersonell til nå har tatt seg av. En god begynnelse I Arendal er det forsyningsavdelingen som henter og bringer, mens tekstilavdelingen legger på plass personalklær, grønttøy til bruk ved operasjoner og sengetøy på operasjonsavdelingen. Dette gjorde pleierne tidligere. I Flekkefjord har Hotellservice overtatt forsyningstjenestene og renholdet av pasientarealene på medisinsk avdeling. I tillegg har to renholdsoperatører fått opplæring slik at de nå vasker skopene på avdelingen. Også disse oppgavene gjorde pleierne før. I Kristiansand samarbeider driftsavdelingen med kirurgisk avdeling slik at portører henter og leverer instrumenter til og fra steriliseringssentralen. – Om vi bruker halvannen time på en oppgave som vi gjør hver dag, kan vi regne med at en pleier som utfører samme oppgave en gang i blant, kanskje bruker to timer eller mer. Min visjon er derfor at vi med tida vil overta oppgaver fra alle avdelingene ved de tre sykehusene, sier Gauslå. Det kan også bety at det blir tid til mer pasientbehandling og til å øke pasientsikkerheten. Finner smarte lØsninger: — mange yrkesgrupper kan avlaste helsepersonelletslik at de får frigjort tid til pasientene, mener John gauslå. overtar oppgaver de er proffe på autOrIsasJON FOr HeLsesekretærer < Sørlandet sykehus vil neste år tilby alle sine 360 sekretærer som mangler autorisasjon som helsesekretær, et videreutdanningstilbud. De vil få dekket studieog eksamensavgift samt pensumlitteratur. Rett person på rett plass Helseforetaket har også startet et eget prosjekt for oppgaveglidning. – Vi kommer til å mangle tusenvis av sykepleiere og helsefagarbeidere i framtida. Derfor er det helt nødvendig at sykehusene tenker kompetanseheving og oppgavegliding, mener John Gauslå, avdelingsleder på hotellservice og initiativtaker til prosjekt Rett person på rett plass ved Sørlandet sykehus. Avdelingen består av tekstil, forsyning, portører, kjøkken og kantine samt renhold. – Våre folk er proffe på sine oppgaver. Det er derfor rasjonelt at vi overtar en del oppgaver som helsepersonell til nå har tatt seg av. En god begynnelse I Arendal er det forsyningsavdelingen som henter og bringer, mens tekstilavdelingen legger på plass personalklær, grønttøy til bruk ved operasjoner og sengetøy på operasjonsavdelingen. Dette gjorde pleierne tidligere. I Flekkefjord har Hotellservice overtatt forsyningstjenestene og renholdet av pasientarealene på medisinsk avdeling. I tillegg har to renholdsoperatører fått opplæring slik at de nå vasker skopene på avdelingen. Også disse oppgavene gjorde pleierne før. I Kristiansand samarbeider driftsavdelingen med kirurgisk avdeling slik at portører henter og leverer instrumenter til og fra steriliseringssentralen. – Om vi bruker halvannen time på en oppgave som vi gjør hver dag, kan vi regne med at en pleier som utfører samme oppgave en gang i blant, kanskje bruker to timer eller mer. Min visjon er derfor at vi med tida vil overta oppgaver fra alle avdelingene ved de tre sykehusene, sier Gauslå. Det kan også bety at det blir tid til mer pasientbehandling og til å øke pasientsikkerheten. Finner smarte lØsninger: — mange yrkesgrupper kan avlaste helsepersonelletslik at de får frigjort tid til pasientene, mener John gauslå. overtar oppgaver de er proffe på temahefte-36