2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektmedarbeidere: Ingeborg Rangul Vigerust og Vegard Velle. tekst: Ellen Ovenstad, Ingeborg Rangul Vigerust, Per Flakstad, Linn Stalsberg, Magne Raundalen, Kjetil S. Grønnestad, Arne Johan Vetlesen og Ellen Heggestad. foto: LLH, Hege Abrahamsen, Erik M. Sundt, Per Flakstad, Werner Juvik og Kjetil S. Grønnestad. Illustrasjoner: Svein Johan Reisang/Burning Ink. layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 3. februar 2015. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder < 4–7 Gi viljen muligheter: Ungdom i svevet < 8–9 Ellen Ovenstad: I førstelinje for utsatt ungdom < 10–13 Alt er mulig/ungdomsklubb i Groruddalen < 14–15 – Jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten fritidsklubben < 16–19 Når et barn på flukt skal bli ekte drammenser < 20–21 Magne Raundalen: Kvitt deg med Styggen på ryggen < 22–25 En lykkelig skoledag i Lundsvågen naturskole < 26–27 Arne Johan Vetlesen: I samme båt – og likevel så alene < 28–31 – Se mennesket, ikke såret: Intervju med psykiater Finn Skårderud < 32–34 Rosa Kompetanse: En skole for alle < 35 Tips og omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 16-19 22-25 4-7 2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektmedarbeidere: Ingeborg Rangul Vigerust og Vegard Velle. tekst: Ellen Ovenstad, Ingeborg Rangul Vigerust, Per Flakstad, Linn Stalsberg, Magne Raundalen, Kjetil S. Grønnestad, Arne Johan Vetlesen og Ellen Heggestad. foto: LLH, Hege Abrahamsen, Erik M. Sundt, Per Flakstad, Werner Juvik og Kjetil S. Grønnestad. Illustrasjoner: Svein Johan Reisang/Burning Ink. layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 3. februar 2015. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder < 4–7 Gi viljen muligheter: Ungdom i svevet < 8–9 Ellen Ovenstad: I førstelinje for utsatt ungdom < 10–13 Alt er mulig/ungdomsklubb i Groruddalen < 14–15 – Jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten fritidsklubben < 16–19 Når et barn på flukt skal bli ekte drammenser < 20–21 Magne Raundalen: Kvitt deg med Styggen på ryggen < 22–25 En lykkelig skoledag i Lundsvågen naturskole < 26–27 Arne Johan Vetlesen: I samme båt – og likevel så alene < 28–31 – Se mennesket, ikke såret: Intervju med psykiater Finn Skårderud < 32–34 Rosa Kompetanse: En skole for alle < 35 Tips og omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 16-19 22-25 4-7 temahefte-37