et godt sted: marianne Andreassen, prosjektleder for ungdom i svevet, har opplevd mange gode samtaler og mye latter i sofaen på rødskola i sort- land. mathias gullholm til venstre og kevin til høyre. Begge har søkt trygghet innenfor veggene på rødskola. gi viljen muligheter Hovedbudskapet i prosjektet Ungdom i svevet er så presist at det får plass på et postkort. Tekst: INGEBORG RANGUL VIGERUST Foto: HEGE ABRAHAMSEN. BRIS STUDIO AS Reidun Follesø er forskningsansvarlig for Ungdom i svevet. – Vi har laget verdens korteste forskningsrapport, forteller Reidun Follesø stolt. Ungdommene ville ikke selv kalles ungdom i risiko. – Vi snakket med dem om andre betegnelser, og et reklamebyrå ble også koblet inn. Vi ønsket et begrep som var mer positivt uten å fjerne det potensielt farefulle. Follesø sier at alle unge er i et svev – på vei fra noe og til noe annet. Det er bevegelse. For de fleste er dette trygt, for andre utrygt. – Ungdom i svevet har blitt en merkevare, og ungdommene er selv stolte av det, sier Follesø. Hva virker? Universitetet i Nordland har jobbet tett på kommunene i fylket, men planla ikke prosjektene for dem. De ble invitert til å bli med. – Vi arbeidet sammen om forskning, der vi spurte: «Hva er lurt? Hva virker?» Dette er deltakerbasert forskning. Svarene de fikk var like enkle som de var kompliserte. Ungdommene ønsket seg noen som brydde seg og som hadde forventinger til dem – men forventningene måtte være i samsvar med hva den enkelte fikk til. Lykkelig kobling – Ungdommene ville ha de voksne til å komme seg ut av kontorene og ut dit hvor de var. Gå ved siden av 4 i førstelinje for ungdom temahefte-37