uNgDOmskLubb på Furuset regel tom, og da lager vi ungdomsklubb. Vi har ingen egne lokaler, men bruker ganger, kontorer og møterom. Et rom eller en krok kan bli et flott diskotek eller et eget jenterom, sier Noreng. Genistrek Noreng forteller at for sju-åtte år siden var det store problemer med ruteknusing og hærverk i nærområdet. Politikere, barnevern, politi og frivillige organisasjoner gikk sammen, og med midler fra Groruddalssatsingen etablerte de Alnaskolen. – Alnaskolen var en genistrek. Et rent kompetansehevingsprosjekt der de unge lærer alt de trenger som ledere i frivillig arbeid, sier Noreng. Siden oppstarten har 130 ungdommer gått på skolen. Mange av dem er i dag aktive på festivaler, med ungdomskafé, musikkstudio eller i idretten. Kan nå langt Furuset Idrettsforening feiret 100 år i fjor. Mye har endret seg siden dengang. Da kom medlemmene fra områdets 150 små gårder og noen eneboliger, mens nå kommer de med bakgrunn fra mer enn 150 forskjellige nasjoner. Kjente personer som Trygve Lie og Ole Reistad var aktive på fotballaget i sin tid. Lie ble senere FNs første generalsekretær, og Reistad er kjent for sin militære innsats og som idrettsutøver. – Det viser at du kan nå så langt du vil som medlem hos oss, sier smiler Noreng. Han legger ikke skjul på at utfordringer som kriminalitet, fattigdom og narkotika fortsatt eksisterer. Gjennom Furusetalliansen forsøker de å være i forkant med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Her samarbeider representanter fra politiet, kultursektoren, Alnaskolen, biblioteket, skolene og bydelsadministrasjonen. Noreng ønsker seg også bedre kår for kjærligheten i bydelen: – Jeg synes det er bra at ære og tradisjon respekteres, men kunne nok så avgjort ha ønsket at dagens unge gutter og jenter på Furuset mer åpent kunne vise at de både likte hverandre og ble forelsket på tvers av kulturell bakgrunn. I dag foregår mye av i lukkede rom og i frykt for at familien skal oppdage det. Lite frivillig erfaring 93 prosent av innbyggerne på Furuset har innvandrerbakgrunn. Mange har liten erfaring fra frivillig styre og stell. Det ønsker Nasreen Begum å gjøre noe med. Hun kom til Norge for 19 år siden og full fArt: fredag kveld er det parcour-trening på furuset forum. om vinteren trener de teknikk inne, og så snart været tillater det, er det full fart ute. er hva Noreng kaller en ambassadør for Furuset. < temahefte-37