alnaskolen Alnaskolen er et tiltak for å utvikle lederkompetanse i ungdomsmiljøene på Furuset og drives av Furuset Idrettsforening med støtte fra blant andre Bydel Alna gjennom Groruddalssatsingen. Alnaskolen er et tilbud til ungdom mellom 15 og 25 år som har eller ønsker å ha en lederrolle i aktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritids- aktiviteter og frivillig arbeid. Opplæringen skjer ved å kombinere teori og praksis, og pågår gjennom hele året. Deltakerne drar på studieturer og får økt sin formelle kompetanse gjennom ulike kurs. De blir også godt kjent med andre ungdommer i sitt lokalmiljø. Skolen har bidratt til en 60 prosent reduksjon i kriminaliteten på Furuset over en tiårsperiode. • Har hatt 130 deltakere på grunnkurs siden 2008 • Engasjerer 30 idretts- og ungdomsledere • Har et svært aktivt miljø av jenter med minoritetsbakgrunn • Bidrar i ulike medvirkningsprosesser for å forme framtidas lokalsamfunn • Deltar med hundrevis av dugnadstimer til arrangementer i bydelen • Bidrar til Furusetfestivalen gjennom tett lokalt samarbeid • Utvikler prosjekter for å engasjere og motivere ungdommer alnaskolen Alnaskolen er et tiltak for å utvikle lederkompetanse i ungdomsmiljøene på Furuset og drives av Furuset Idrettsforening med støtte fra blant andre Bydel Alna gjennom Groruddalssatsingen. Alnaskolen er et tilbud til ungdom mellom 15 og 25 år som har eller ønsker å ha en lederrolle i aktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritids- aktiviteter og frivillig arbeid. Opplæringen skjer ved å kombinere teori og praksis, og pågår gjennom hele året. Deltakerne drar på studieturer og får økt sin formelle kompetanse gjennom ulike kurs. De blir også godt kjent med andre ungdommer i sitt lokalmiljø. Skolen har bidratt til en 60 prosent reduksjon i kriminaliteten på Furuset over en tiårsperiode. • Har hatt 130 deltakere på grunnkurs siden 2008 • Engasjerer 30 idretts- og ungdomsledere • Har et svært aktivt miljø av jenter med minoritetsbakgrunn • Bidrar i ulike medvirkningsprosesser for å forme framtidas lokalsamfunn • Deltar med hundrevis av dugnadstimer til arrangementer i bydelen • Bidrar til Furusetfestivalen gjennom tett lokalt samarbeid • Utvikler prosjekter for å engasjere og motivere ungdommer Nasreen Begum jobber med et prosjekt som får mødrene med på aktivt frivillig arbeid i bydelen og lokalmiljøet. – Vi står i kafeen på bydelsdager, og mødrene motiverer barna sine til å delta på aktiviteter, for- teller Begum. Hun har jobbet i flere år sammen med kvinnene og satt i gang mange ulike tiltak. Hun har jobbet for norskopplæring, gratis kjernetid i barnehagen og hun har rekruttert mødre til Furuset Forum. Begum har kartlagt kvinnenes og barnas alder og koblet dem til passende aktiviteter. – Nasreen er viktig for Furuset. Svært få kan så mye om rettigheter og plikter som henne, sier Noreng. Begum er også ansatt i LIN (Likestilling, inkludering og nettverk), en frivillig flerkulturell organisasjon med over 1000 medlemmer. – Vil du komme deg videre i det norske samfunnet, er det smart å være med i et nettverk av kvinner som jobber for din sak, smiler Begum. Kjent i miljøet Ungdommen selv er nøkkelen til å rekruttere ny ungdom. Elevene fra Alnaskolen er forbilder i bydelen. Sahra Jaber på 20 år er en av de sentrale ungdommene med bakgrunn fra Alnaskolen. Hun har selv innvandrerbakgrunn og kjenner miljøet godt. Sahra er prosjektmedarbeider på Alnaskolen, klubbleder for «Ung i Forum» og historiens yngste bydelspolitiker. I tillegg er hun student på heltid. Stolte jenter – Jeg er ansvarlig for å tilrettelegge aktiviteter på ungdomsklubben og for å følge opp de ansatte. Vi har møter hver fredag og lørdag. Hver gang har vi nyttige diskusjoner hvor vi prøver å forbedre oss, forteller Sahra. – Jeg ønsker å jobbe både med integrering og forebygging. Det er så viktig å fange opp ungdom i faresonen og få dem inn i ulike tiltak uten at de skjønner det selv. Vi forsøker å blande de ressurssterke og dem som ikke er det, slik at ingen settes i bås. De som klarer seg bra, hjelper dem som klarer seg mindre bra, forklarer Sahra. Hun har også vært med på å bygge opp Stolte Jenter hvor hovedmålgruppen er jenter under 18 år som ikke deltar i organisert idrett. Hun mener det er viktig å involvere foreldrene. – Foreldrene har mye å si for jenters deltakelse. Derfor må miljøene må være åpne og inkluderende, kjent i miljøet: trener Yusra Hasan, kontaktperson tehrim Ahmed og trener tosheeba rasool har alle gått på Alnaskolen, og er i dag viktige personer i lokalmiljøet på furuset. de nyter respekt fra både foreldre og barn. og samtidig ha forståelse for minoritetsforeldres bakgrunn og forutsetninger, mener S ahra. Trygt og gratis I dag er det Tehrim Ahmed, sammen med sin mor Nasreen Begum, som er kontaktperson for Stolte jenter. Hver fredag ettermiddag fram til klokka 18 trener rundt 10–12 jenter fast i gymsalen. De spiller dødball, fotball eller håndball, og trener løping og styrketrening. – Mange foreldre synes det er for dyrt å sende barna på organisert idrett og prioriterer i stedet skolen. Men fysisk aktivitet gir psykisk velvære. Dessuten er dette tilbudet gratis, understreker Tehrim. Unngå båser For å involvere minoritetsforeldre, foreslår Sahra at ungdomsklubber og idrettslag får oversatt informasjonsmateriell, slik at flere foreldre får muligheten til å lære om tilbudene. – Det er viktig å delta, enten det er i idrett eller andre aktiviteter. Derfor må informasjon om hvordan dette bidrar positivt også komme fram, konkluderer hun. Tillit og kontakt Engasjerte voksenpersoner med tillit hos ungdommen er viktige ingredienser for å få til et sunt klubbmiljø. – Jeg synes de har fått det til i lokalmiljøet på Furuset. Alnaskolen er unik, og det er ungdoms12 temahefte-37