– jeg hadde ikke klart det uten fritidsklubben Jakob Yuan Nergård (17) var ensom og utstøtt på skolen. Redningen ble fritidsklubben, hvor han fikk tillit og trygghet av Siv Janna Glømme og de andre voksne. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – Jeg er et annet menneske i dag enn jeg ville ha vært uten fritidsklubben, sier Jakob Yuan Nergård. Han er en veltilpasset ungdom i full gang med utdanning, og med klare mål i livet. Men livet har ikke alltid vært lett. Både på barneskolen og på ungdomstrinnet var han en av dem som ble holdt utenfor venneflokken blant klassekamerater, og han følte seg både alene og motløs. – Jeg ble ikke fysisk mobbet, men jeg syntes det var både vondt og vanskelig å gå for meg selv. Nye elever som begynte i klassen, fikk klar beskjed om at de ikke skulle henge med meg, forteller han. Heldigvis for Jakob fantes det andre steder å gå. På Uranienborg fritidsklubb, og senere Hamna i Frogner bydel, var det ingen som visste at de ikke skulle være sammen med ham, og han møtte også voksne som han fikk tillit til og kunne snakke med om problemene sine. Skal bli barne- og ungdomsarbeider En av dem han fikk god kontakt med, var klubbleder på Hamna, Siv Janna Glømmi. Hun har lang erfaring i å arbeide med barn og unge. Hun forsto at Jakob var en gutt som trengte voksenstøtte og et trygt miljø rundt seg. Gjennom samtaler og små, nesten umerkelige, integreringstiltak bygget han 14 temahefte-37