uNgDOmskLubbeN bLe reDNINgeN på ungdomsklubben skal folk kunne blir utlevert eller at del av miljøet i klubben. opp selvtillit og ble en leve ut annerledesheten sin og nettopp deres vanske- I dag går han på barn-ligheter blir synliggjort kreativiteten sin innenfor trygge rammer. og oppvekstlinja på for andre. videregående skole, og – Denne muligheten planen er å bli barne-og ungdomsarbeider. Han har allerede hatt praksisen sin på Hamna fritidsklubb, og ifølge Siv Janna er han blitt en viktig ressursperson og medspiller når klubben har juniorkvelder. Tillit og respekt – Vi følger ikke noe spesielt mobbeprogram i klubben, men dette er selvsagt noe vi jobber med hele tida og tar opp på ulike måter. Vi observerer de barna og ungdommene som kommer hit, og forsøker å fange opp signaler fra dem som ikke har det bra eller som har behov for ekstra voksenkontakt, sier Siv Janna Glømmi. Samtidig er hun veldig klar på at de ansatte på klubben har et stort ansvar som forbilder for ungdommene, ved siden av at de skal bygge opp tillit og ha respekt for at ungdom er ungdom – på godt og vondt. – Tillit er alfa og omega i et slikt arbeid, skyter Jakob inn. – Uten den gjensidige repsekten og tilliten mellom meg og de ansatte, ville jeg ikke åpnet meg og snakket med dem slik jeg har gjort i flere år. Og denne tilliten har bygget meg opp og hjulpet meg til å bli den jeg er. Skal ikke synes så godt – På ungdomsklubben skal folk kunne leve ut annerledesheten sin og kreativiteten sin innenfor trygge rammer og med voksne til stede. Vi forsøker hele tida å tilpasse aktiviteten og tilbudene til de behovene som vi ser, men det er samtidig viktig ikke å stigmatisere noen ved å gjøre de tiltakene vi setter inn altfor synlige, mener Siv Janna. Da hun for en tid tilbake mente det var mye å ta tak i blant en del av jentene som besøkte klubben, ble det ble startet en jentegruppe, og det viste seg å fungere. – Nå har vi en kulturgruppe som fungerer veldig bra. Blant annet hadde klubben en utstilling på Jernbanetorget i Oslo i sommer. Det var selvsagt stor stas for medlemmene å kunne stille ut arbeidene sine på et sted hvor de ble sett av så mange mennesker, forteller Siv Janna. I tillegg viser klubben filmer hver fredag, gjerne med en diskusjon av filmen etterpå. Her har klubbarbeiderne store muligheter til å ta opp temaer og eventuelle problemer på et generelt grunnlag – uten at noen av ungdommene sitter med følelsen av at de prøver vi å bruke bevisst, sier Siv Janna. Lønnsom forebygging Hamna er – sammen med Uranienborg og Ruseløkka – kommunale fritidsklubber med fast ansatte. Siv Janna Glømmi mener dette har stor betydning for det arbeidet de gjør. – Hvis vi skal klare å få tillit fra de unge, må vi bruke tid. Da er det helt avgjørende at ungdommen møter de samme menneskene fra gang til gang og blir kjent med dem, sier hun. I dag har Hamna en full stilling som klubbleder, og en full stillingshjemmel som deles av fire ansatte, som alltid har «sine» ukedager. På den måten blir klubben stabil og forutsigbar. – Vi vil gjerne bety noe for barna og ungdommene som går her. Etter min mening er fritidsklubbene med på å spare samfunnet for store utgifter fordi vi kan forebygge mange ungdomsproblemer, sier Siv Janna. – Men denne forebyggende effekten av arbeidet vårt er jo ikke så lett å vise fram. Vi prøver jo nettopp å bety en forskjell for ungdommene uten at det skal synes så godt. – Jeg håper likevel at politikerne som sitter i posisjon til å støtte fritidsklubbtilbudet forstår effekten av innsatsen vår, sier Siv Janna Glømmi. Viktig joBB: klubbleder siv janna glømmi mener fritidsklubbene gjør en viktig jobb sparer samfunnet for mye penger, selv om innsatsen ikke er så lett å måle. – jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten fritidsklubben, mener jakob Yuan nergård. temahefte-37