trenger BesøksHjem: – Vi trenger alltid flere hybler og besøkshjem, og håper drammenserne kan fortsette å åpne sine hjem for ungdommene våre, sier gudmund rype (t.h) og ottar ottarson. når et barn på flukt skal bli ekte drammenser Noen flyktninger kommer til Norge som barn, helt alene. De som får opphold sendes til en av landets kommuner, som får ansvaret for å gjøre dem til en av sine. «Drammensmodellen» gir ungdommene omsorg, trygghet og selvstendighet nok til å klare seg selv raskt. Tekst: LINN STALSBERG Foto: WERNER JUVIK – Enslige mindreårige asylsøkere som kommer til miljøpersonell som er til stede døgnet rundt. Etter oss har opplevd situasjoner vi ikke kan sette oss inn i, ett år skal de ut av bofelleskapet og skape sitt eget liv. sier Gudmund Rype, avdelingsleder i Barnevern Operative Døgnenheter i Drammen kommune. Selvstendighet er målet En hvit villa midt i et av Drammens flotte bolig-De enslige mindreårige som kommer til kommunen strøk huser fem unge fra andre land som raskt skal har vanligvis bodd på asylmottak først, mens noen bli godt integrerte drammensere. For tida bor det tre få kommer rett fra flyktningleirer i andre land. gutter og to jenter fra fire nasjoner her, sammen med – Drammen tilbyr tre bofellesskap, fem fosterhjem 16 temahefte-37