FagLIg INNspILL tyder på at også former for yoga er med på å møblere når Styggen på ryggen roper skam og nederlag. Jeg hjerneavsnittene som fremmer mentalisering. sender utfordringen videre til skolen. Det vil si Tania Singer konkluderer med at hjernen er læreren som kan bli «Snillen på ryggen» som hvisker spesielt lærevillig på det sosiale feltet, empati og gode ord til elever på synkende kurs. Kanskje omsorg, fordi evolusjonen krevde at hjernen først og kommer kongen. fremst ble sosial. Det vil si i stand til å leve i omfattende gruppefelleskap med mangfoldige sosiale relasjoner og krav til smidighet og tilpasning. New York Times kunne nå på nyåret 2015 fortelle oss på førstesiden at det berømte MIT (Massachusetts Institute of Technology) hadde forsket på det som skiller gode og effektive team fra de mindre gode. Det hjalp ikke å heve IQ-nivået hos deltakerne. Det hjalp ikke å hente inn en ledende ekspert. Hva var det som måtte til? Først oppdaget de at det gikk bedre hvis de økte antallet kvinner. Men senere skjønte de at det hadde sammenheng med det viktigste i et vellykket team: Evnen til mentalisering. Det vil si til det å lese andres følelser, verdier, intensjoner, tenkemåter og planer. Tania Singer 12 points! Så var da også overskriften på et tosiders intervju med Tania Singer i «Die Zeit» som følger: «Wir müssen mehr fühlen!» Vi må bli flinkere til å koble på og søke råd hos følelsene, fordi hjernen vår først og fremst er sosial. Og så kommer professor Per-Einar Binder og for- teller oss at vi blir friskere hvis vi tenker og føler bedre om oss selv. Særlig i førstelinje for ungdom 21 temahefte-37