På turen over til Langøy prøver Magnus seg som båtfører. Det er naturlig. Skolen tilbyr teori og praksis for båtførerprøve og mopedsertifikat. Guttene setter i gang med å felle trær og kutte kvister i den tette barskogen. Arbeidet er nyttig. Langøy er et friluftsområde med turstier som gror igjen. De smiler og ler mens de sager. – Guttene får testet seg. De jobber i eget tempo og er stort sett ivrige, sier Lars-Ingvald Klovning. – Det er ikke selve arbeidet som er viktigst. Det er å gi dem mestringssituasjoner. Vi skal bygge opp selvbildet deres. Vi har tid til guttene og er her for dem. Det er nok en fordel at vi er gAider PÅ AkVAriet: – Vi liker oss bedre på hjemskolen når vi har mandagen på lundsvågen å se fram rYdder skog: mye skog skal felles på langøy. Her har filip (t.v.), kristoffer og magnus bidratt med sitt. voksne karer, sier Petter Sværen mens han tenner opp bål av trærne og greinene guttene kommer med. Vil gjerne ha jenter som elever Sværen har vært lengst på Lundsvågen. Helt siden 1991. Han har sett elevene forandre seg. I starten var det flere «gategutter» som slåss. I dag formidler PPT gutter med andre behov. ADHD, dysleksi, depresjon og Aspergers er blant årsakene til at noen trenger en annerledes skoledag. I starten hadde skolen også jenter som elever. Det er lenge siden nå. – Jeg skulle gjerne hatt jenter her, og også en kvinnelig ansatt. Elevene har godt av å forholde seg til begge kjønn, sier Sværen. Hverken han eller Johannesen kan si hvorfor skoler ikke søker inn jenter til Lundsvågen. Kanskje får urolige gutter lettere tilbud om spesialundervisning enn stille jenter. Kanskje er naturskolens tilbud mer tilpasset gutter. Kanskje skyldes det at Lundsvågen ikke har hest, slik «søsterskolen» Sørnestunet rideskole har. Lærer samhold Bjørn Johannesen sier Lundsvågen bygger mennesker. Han kan ha et poeng. En av elevenes oppgaver er å gjete og fôre villsauene som beiter på Langøy. Kristoffer og Magnus tar meg med for finne dem. På vei gjennom furuskogen, ut mot lyngheia der vi hører bjelleklang, holdes greinene omtenksomt til side for at jeg lettere skal komme fram. Guttene forteller om samhold. At de lærer å ta hensyn til hverandre. At alle skal inkluderes selv om hver gutt har sitt å stri med. – Vi er et brorskap, sier Magnus. Lundsvågen naturskole er et sted med varme. Det er aldri tvil om hvem som er sjef, men lærernes autoritet utøves med humor, trygghet og menneskekunnskap. De forteller om gode tilbakemeldinger fra skoler og foreldre. – Vi hører ofte foreldre si at de har fått en ny gutt etter at sønnen deres begynte hos oss, sier Johannesen. Praktisk opplæring Elevene mister 20 prosent av undervisningen på hjemskolen. Det er hjemskolens ansvar at de ikke går glipp av for mye pensum. – Min klasse starter ikke opp nye prosjekter når jeg er her på mandagene. På tirsdagen får jeg orientering om hva de 24 temahefte-37