FagLIg INNspILL lett å se at forventningene dagens unge har til lykke og vekst ikke er realistiske. Mye tyder på at den store fortellingen om fremgang og fremskritt som har rådd grunnen siden krigen nå er brutt, slik at mye fremover snarere vil handle om forverring. Siden utfordringene er av strukturell art – især dette at en kapitalistisk økonomi basert på profitt og vekst ikke klarer å bremse av økologiske hensyn – må vi møte dem i samlet flokk dersom en ny kurs skal vinne frem. Det enkelte individet – som nyliberalismen fremstiller som nær allmektig hva gjelder alt av betydning for egen livskvalitet – viser seg nå svært så avmektig med tanke på hvilke motkrefter som må mobiliseres for å sikre en trygg fremtid, økologisk og økonomisk. Om noe haster i vår tid, så er det solidaritetens renessanse. temahefte-37