Om selvskading • Vi skiller mellom indirekte og direkte selvskading, innenfor og utenfor kulturelle og sosiale normer. • Selvskading er ingen psykiatrisk diagnose, men kan opptre som diagnose- kriterium i det som ofte kalles borderline per- sonlighetsforstyrrelser. • Direkte selvskading er vanligst blant ungdom, og særlig blant unge jenter, og opptrer ofte sammen med spiseforstyrrelser. • Den vanligste årsaken til at unge mennesker skader seg selv, er at de har sterke følelser som de vil komme vekk fra. De søker en lindring fra følelsesmessig ubehag som kaos, frustrasjon, tristhet, sinne og angst. Om selvskading • Vi skiller mellom indirekte og direkte selvskading, innenfor og utenfor kulturelle og sosiale normer. • Selvskading er ingen psykiatrisk diagnose, men kan opptre som diagnose- kriterium i det som ofte kalles borderline per- sonlighetsforstyrrelser. • Direkte selvskading er vanligst blant ungdom, og særlig blant unge jenter, og opptrer ofte sammen med spiseforstyrrelser. • Den vanligste årsaken til at unge mennesker skader seg selv, er at de har sterke følelser som de vil komme vekk fra. De søker en lindring fra følelsesmessig ubehag som kaos, frustrasjon, tristhet, sinne og angst. 28 – se mennesket, ikke såret! Ifølge psykiater Finn Skårderud vil alle som arbeider med ungdom før eller senere komme borti noen som skader seg selv. Han har selv 30 års erfaring på feltet, og ser at fenomenet øker. Tekst: ELLEN HEGGESTAD Foto: PER FLAKSTAD Finn Skårderud tar imot oss i nyåpnede Villa Sult på Frogner i Oslo – et senter for behandling av og kunnskap om spiseforstyrrelser. Skårderud er en internasjonalt anerkjent ekspert på området, men det er først og fremst gjennom sine bøker, avisartikler og essays at han er blitt et kjent navn her hjemme. Spiseforstyrrelser og selvskading henger sammen. En person med spiseforstyrrelser har ofte prøvd selvskading, og spiseforstyrrelser er i seg selv en form for selvskade, i likhet med misbruk av alkohol og andre rusmidler, mener Skårderud. Piercing, risikoatferd og overdreven trening har også elementer av selvskade ved seg. Selvskade som ritual I enhver kultur finnes det ritualer for selvskading. Ifølge Finn Skårderud er kristendommen en av de mest selvskadende kulturene i historien. – Kristus som henger på korset og overgir kroppen sin, og middelalderens nonner og munker som pisket seg og sultet seg – dette er jo selvskading. Poenget er imidlertid om selvskadingen skjer innenfor eller utenfor en norm. Altså, er det en religiøs praksis, eller kanskje en idrettslig praksis? Han mener at Birken er en åpenbar selvskade, men altså innenfor normen i vår kultur, der også fenomener som tatovering og piercing befinner seg. – Det er når vi snakker om selvskading utenfor normen, at vi tenker at her er det noe galt, forklarer Skårderud. Gjennom hud En annen måte å rydde opp i begrepene på, er å skille mellom indirekte og direkte selvskade. Det å røyke og drikke for mye kan falle inn under kategorien indirekte selvskade. Psykiatrien befatter seg stort sett med direkte selvskade. – Ogdetbetyr atfolk gårgjennomhud – de skjærer seg, risper seg, brenner seg. Men ikke nødvendigvis. Mange er opptatt av at dette ikke må synes, altså kan de slå seg selv eller dunke hodet i veggen. – Hvorfor vil noen skade seg selv på denne måten? – Jeg tror mange gjør det fordi de mangler et godt språk for å uttrykke hvordan de har det. Det å skade seg selv blir et språk for å avreagere en følelse som de ikke klarer å takle. Vi kan si at selvskading er følelsesregulerende – folk gjør det for å unnslippe et større ubehag, en større smerte. Skammer seg over arrene Noen mener folk skader seg for å få oppmerksomhet, men Finn Skårderud mener vi skal være forsiktig med å ha en slik holdning. Selv om enkelte kanskje gjør det i den hensikten, og legger ut bilder av sårene sine på Instagram og Facebook. – Men det er ikke det vanligste. Det vanligste er at folk gjør det i skjul, går med langermede gensere i august og skammer seg over arrene. De fleste har dette som en dyp hemmelighet, sier han. – Hvem er det som skader seg selv? – Selvskading er først og fremst noe unge mennesker starter med. En ung person er pr. definisjon umoden – ennå ikke ferdig. Noe av det unge mennesker har vanskeligheter med er ofte å tåle sterke følelser. Ting du og jeg tåler, som for eksempel å ikke bli invitert på en fest, kan være et alvorlig tema for en 14-år gammel jente. – Er dette noe som alltid har eksistert, eller er det et nytt fenomen? temahefte-37