i førstelinje for ungdom 29 uNgDOm sOm skaDer seg seLV – Den gangen jeg begynte å jobbe i psykiatrien var dette ikke et tema. Ikke fordi det var tabu, men fordi det knapt fantes. Vi oppdaget fenomenet for ca. 20 år siden, og etterpå har det vært en betydelig økende forekomst. Vi ser det på hvem som kommer til lege- vakta, vi ser det på ungdomspsykiatriske avdelinger, lærere oppdager det og helsesøstre oppdager det. Ungdommens språk Skårderud mener at den som jobber med unge mennesker i dag, må regne med å møte noen som driver med selvskading. Det er blitt en del av ungdoms språk for at de ikke har det ålreit, og for at livene deres er kompliserte. – Så dette må vi bare lære oss å tåle, mener han. – Hva er det ved vårt samfunn eller vår kultur som g jør at noen unge mennesker tyr til så drastiske handlinger? – Det er en rekke krav til ungdom i dag som er ganske så annerledes enn da jeg vokste opp for én generasjon siden. Jeg sier ikke at ting blir verre, bare at ting blir annerledes, og ikke minst er alt hele tida i forandring. Skolen endres, familien endres, ungdommens sPrÅk: selvskading er et økende fenomen blant ungdom, særlig unge jenter, og er noe alle som arbeider med ungdom vil møte før eller senere. Psykiater finn skårderud har arbeidet med temaet i en årrekke. Han mener selvskading har blitt en del av de unges språk, og et ut- trykk for at de ikke har det ålreit og at livene deres er kompliserte. < uNgDOm sOm skaDer seg seLV – Den gangen jeg begynte å jobbe i psykiatrien var dette ikke et tema. Ikke fordi det var tabu, men fordi det knapt fantes. Vi oppdaget fenomenet for ca. 20 år siden, og etterpå har det vært en betydelig økende forekomst. Vi ser det på hvem som kommer til lege- vakta, vi ser det på ungdomspsykiatriske avdelinger, lærere oppdager det og helsesøstre oppdager det. Ungdommens språk Skårderud mener at den som jobber med unge mennesker i dag, må regne med å møte noen som driver med selvskading. Det er blitt en del av ungdoms språk for at de ikke har det ålreit, og for at livene deres er kompliserte. – Så dette må vi bare lære oss å tåle, mener han. – Hva er det ved vårt samfunn eller vår kultur som g jør at noen unge mennesker tyr til så drastiske handlinger? – Det er en rekke krav til ungdom i dag som er ganske så annerledes enn da jeg vokste opp for én generasjon siden. Jeg sier ikke at ting blir verre, bare at ting blir annerledes, og ikke minst er alt hele tida i forandring. Skolen endres, familien endres, ungdommens sPrÅk: selvskading er et økende fenomen blant ungdom, særlig unge jenter, og er noe alle som arbeider med ungdom vil møte før eller senere. Psykiater finn skårderud har arbeidet med temaet i en årrekke. Han mener selvskading har blitt en del av de unges språk, og et ut- trykk for at de ikke har det ålreit og at livene deres er kompliserte. < temahefte-37