t tte eem mma aah hhefte Norske kommuner har de siste årene blitt svært avanserte brukere av digitale hjelpemidler. Ikke bare er de allroundere og bruker digital teknologi på mange områder. De er også nyskapende og utvikler eller tilpasser et utall av tjenester utvikler eller tilpasser et utall av tjenesterutvikler eller tilpasser et utall av tjenester, rutiner og informasjonskanaler rutiner og informasjonskanalerrutiner og informasjonskanaler. Les mer om dette i temaheftet Les mer om dette i temaheftetLes mer om dette i temaheftet Digitale kommuner Digitale kommunerDigitale kommuner. Fagbladets temahefter gir deg utfordringer, kunnskap og inspirasjon Bestill Fagbladets temahefter på www.fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! For medlemmer av FagforbundetTemahefte nr. 31LivsLang Læring For medlemmer av FagforbundetTemahefte nr. 34 konkurranseutsettingFor medlemmer av FagforbundetTemahefte nr. 32D i g i t a l e s p r a n g temahefte-37