i førstelinje for ungdom 32 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) tok i 2011 initiativet til Rosa kompetanse skole for å øke skolens kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og gjøre skoledagen tryggere for denne gruppa. Undervisningsopplegget inneholder både teori og konkrete verktøy som kan brukes i skolehverdagen. Kurset har fått navnet HOMO sapiens – seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende under- visning. Det skal også utvikles tilsvarende kurs for barnehageansatte. – Målet vårt er en skole der lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal kunne være seg selv og oppleve å bli inkludert og ivaretatt. For å få til dette trenger de ansatte å føle seg trygge når disse temaene kommer opp, både i klasserommet og i korridorene. Vi tror at økt kompetanse er nøkkelen til faglig trygghet, forteller Synne Hall Arnøy, leder av Rosa kompetanse skole. – I tillegg er lærerne pålagt å undervise om lhbt. Mange har behov for å kjenne seg trygge på tematikken og dermed lettere oppfylle kravene i læreplanen, føyer hun til. Åpenhet og anerkjennelse – Om vi ikke selv er skeive, vil de fleste likevel kjenne flere som er lhbt, om vi vet det eller ikke. Når homo brukes som skjellsord for å korrigere andre, er dette et problem for alle. Diskriminering i skolegården er et samfunnsproblem, mener Hall Arnøy. Hun sier videre at voksnes holdninger og hand- linger har mye å si for skolemiljøet. Å være en inkluderende voksen dreier seg om å bruke et åpent språk og bidra til å synliggjøre lhbt på en positiv måte. Når elever og kolleger møtes med åpenhet og anerkjennelse, er det med på å skape en skole der alle kan leve godt som den de er, ifølge Hall Arnøy. – Det betyr at du tør å snakke om seksuell orien- tering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på en natur- lig måte, både i faglige og sosiale sammenhenger. Unge skeive trenger voksne som ser, anerkjenner og snakker positivt om framtida. Ofte er det ikke så mye som skal til. Den viktige samtalen Dersom elever forteller om sin lhbt-status, er det viktig hvilken respons de får. Noen vil ha behov for å snakke mer om det. – Vi råder til å stille åpne spørsmål som bidrar til å kartlegge om dette er noe elevene har det greit med, eller om de har behov for noen å snakke med. Kanskje er du den første elevene forteller dette til, sier Hall Arnøy – Å leve skjult kan føre til dårligere livskvalitet. Veiledning og trygge nettverk som Skeiv verden eller Åpen kirke-gruppe kan være en god støtte. Det er viktig å vite at alle sentrale religioner har liberale retninger som anerkjenner homofilt samliv. Ord og utrykk lhbt: Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. skeiv: Fra engelsk queer. Blir brukt som alternativ til lhbt, ofte av personer som ikke finner seg til rette i lhbt-begrepene, men favner bredere. Brukes oftest av unge. kjønnsidentitet: Den personlige oppfatningen av hvilket eller hvilke kjønn man er. Opplevelsen er subjektiv og ikke nødvendigvis i sam- svar med kroppens ytre anatomi eller andres oppfatning. transperson: Et sekke- begrep som omfatter mange ulike kjønnsidenti- teter og -uttrykk. Begrepet omfatter personer som bryter med det samfunnet forventer av dem på grunn- lag av hvilket kjønn de fikk tildelt ved fødselen. Trans handler om kjønn og ikke seksualitet. en skole for alle Alle er like mye verdt, uansett seksualitet. Som ansatt i skolen kan du bidra til en tryggere hverdag for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Tekst: Ingeborg RangUL VIGERUST Foto: LLH 32 Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) tok i 2011 initiativet til Rosa kompetanse skole for å øke skolens kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og gjøre skoledagen tryggere for denne gruppa. Undervisningsopplegget inneholder både teori og konkrete verktøy som kan brukes i skolehverdagen. Kurset har fått navnet HOMO sapiens – seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende under- visning. Det skal også utvikles tilsvarende kurs for barnehageansatte. – Målet vårt er en skole der lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal kunne være seg selv og oppleve å bli inkludert og ivaretatt. For å få til dette trenger de ansatte å føle seg trygge når disse temaene kommer opp, både i klasserommet og i korridorene. Vi tror at økt kompetanse er nøkkelen til faglig trygghet, forteller Synne Hall Arnøy, leder av Rosa kompetanse skole. – I tillegg er lærerne pålagt å undervise om lhbt. Mange har behov for å kjenne seg trygge på tematikken og dermed lettere oppfylle kravene i læreplanen, føyer hun til. Åpenhet og anerkjennelse – Om vi ikke selv er skeive, vil de fleste likevel kjenne flere som er lhbt, om vi vet det eller ikke. Når homo brukes som skjellsord for å korrigere andre, er dette et problem for alle. Diskriminering i skolegården er et samfunnsproblem, mener Hall Arnøy. Hun sier videre at voksnes holdninger og hand- linger har mye å si for skolemiljøet. Å være en inkluderende voksen dreier seg om å bruke et åpent språk og bidra til å synliggjøre lhbt på en positiv måte. Når elever og kolleger møtes med åpenhet og anerkjennelse, er det med på å skape en skole der alle kan leve godt som den de er, ifølge Hall Arnøy. – Det betyr at du tør å snakke om seksuell orien- tering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på en natur- lig måte, både i faglige og sosiale sammenhenger. Unge skeive trenger voksne som ser, anerkjenner og snakker positivt om framtida. Ofte er det ikke så mye som skal til. Den viktige samtalen Dersom elever forteller om sin lhbt-status, er det viktig hvilken respons de får. Noen vil ha behov for å snakke mer om det. – Vi råder til å stille åpne spørsmål som bidrar til å kartlegge om dette er noe elevene har det greit med, eller om de har behov for noen å snakke med. Kanskje er du den første elevene forteller dette til, sier Hall Arnøy – Å leve skjult kan føre til dårligere livskvalitet. Veiledning og trygge nettverk som Skeiv verden eller Åpen kirke-gruppe kan være en god støtte. Det er viktig å vite at alle sentrale religioner har liberale retninger som anerkjenner homofilt samliv. Ord og utrykk lhbt: Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. skeiv: Fra engelsk queer. Blir brukt som alternativ til lhbt, ofte av personer som ikke finner seg til rette i lhbt-begrepene, men favner bredere. Brukes oftest av unge. kjønnsidentitet: Den personlige oppfatningen av hvilket eller hvilke kjønn man er. Opplevelsen er subjektiv og ikke nødvendigvis i sam- svar med kroppens ytre anatomi eller andres oppfatning. transperson: Et sekke- begrep som omfatter mange ulike kjønnsidenti- teter og -uttrykk. Begrepet omfatter personer som bryter med det samfunnet forventer av dem på grunn- lag av hvilket kjønn de fikk tildelt ved fødselen. Trans handler om kjønn og ikke seksualitet. en skole for alle Alle er like mye verdt, uansett seksualitet. Som ansatt i skolen kan du bidra til en tryggere hverdag for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Tekst: Ingeborg RangUL VIGERUST Foto: LLH temahefte-37