i førstelinje for ungdom 33 rOsa kOmpetaNse < Når homo er skjellsord Under andre verdenskrig var homofile en av de for- fulgte gruppene og ble merket med rosa trekanter. – På den måten har vi med oss en viktig del av historien i navnet Rosa kompetanse. Samtidig er dette dessverre fortsatt aktuelt flere steder i verden i dag, og i alle deler av verden i enkelte miljøer, sier Hall Arnøy. – Homo er et av de mest brukte skjellsordene i norsk skole. En stille aksept av slike skjellsord invi- terer til diskriminering av utsatte grupper. Viktig for Fagforbundets medlemmer Medlemmer i Fagforbundet barn og oppvekst i Oslo er blant dem som har deltatt på kurset. – Vi ser at det i hovedsak er et kurs som skolene bestiller selv, og ofte er kurset kun for lærerne, mens assistenter og andre på arbeidsplassen ikke deltar. Vi mener det er viktig å nå ut til alle rundt elevene, derfor ønsket vi å gi tilbudet til våre medlemmer som jobber i skolen, sier Mette Hartander, nestleder Fagforbundet barn og opp- vekst i Oslo. – Det er også viktig å tenke gjennom egne hold- ninger, tankesett og uttalelser i møte med lhbt, mener Hartander. Også mange barnehageansatte Fagforbundet Oslo ønsket at deltakerne skulle få informasjon om hvordan de best mulig kan møte barn og unge i disse spørsmålene, og gi anledning til å stille spørsmål og undre i fellesskap. – Det var en overmåte positiv respons fra alle. Deltakerne følte de hadde lært mye, fått kommet med alle sine spørsmål, og at samtalene og disku- sjonene var gode. Kursleder var flink, åpen og brukte eksempler fra sin hverdag, noe som gjorde deltakerne trygge nok til å komme med egne historier fra barnehage, skole eller privatliv – historier om møter med lhbt-barn og -unge. Hartander ble forbauset over at det kom mange deltakere fra barnehagesektoren. – Her var det mange som hadde erfaring med barn som faller utenfor den vedtatte kjønnsnormen, så det er tydelig at det er behov for skolering også blant barnehageansatte. rosa kompetanse Rosa Kompetanse er et undervisningstilbud ut- viklet av LLH, finansiert av henholdsvis Helse- direktoratet, Justisdeparte- mentet og Kunnskaps- departementet. Helsepersonell, skole- ansatte, politi og påtale- myndighet undervises i hvordan de kan snakke trygt om kjønn og seksu- alitet. Målet er å bidra til økt kunnskap om det å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson i dagens Norge. Uansett hvor i landet folk bor, skal de føle seg trygge og inkludert på skolen, i helsevesenet og i møte med politiet. Llh.no/rosakompetanse likeVerd: synne Hall Arnøy er leder av rosa kompetanse skole. Hun ønsker seg den gode, åpne samtalen fri for fordommer. Hun holder kurs for ansatte i skolen for å økt kompetansen og gi faglig trygghet. rOsa kOmpetaNse < Når homo er skjellsord Under andre verdenskrig var homofile en av de for- fulgte gruppene og ble merket med rosa trekanter. – På den måten har vi med oss en viktig del av historien i navnet Rosa kompetanse. Samtidig er dette dessverre fortsatt aktuelt flere steder i verden i dag, og i alle deler av verden i enkelte miljøer, sier Hall Arnøy. – Homo er et av de mest brukte skjellsordene i norsk skole. En stille aksept av slike skjellsord invi- terer til diskriminering av utsatte grupper. Viktig for Fagforbundets medlemmer Medlemmer i Fagforbundet barn og oppvekst i Oslo er blant dem som har deltatt på kurset. – Vi ser at det i hovedsak er et kurs som skolene bestiller selv, og ofte er kurset kun for lærerne, mens assistenter og andre på arbeidsplassen ikke deltar. Vi mener det er viktig å nå ut til alle rundt elevene, derfor ønsket vi å gi tilbudet til våre medlemmer som jobber i skolen, sier Mette Hartander, nestleder Fagforbundet barn og opp- vekst i Oslo. – Det er også viktig å tenke gjennom egne hold- ninger, tankesett og uttalelser i møte med lhbt, mener Hartander. Også mange barnehageansatte Fagforbundet Oslo ønsket at deltakerne skulle få informasjon om hvordan de best mulig kan møte barn og unge i disse spørsmålene, og gi anledning til å stille spørsmål og undre i fellesskap. – Det var en overmåte positiv respons fra alle. Deltakerne følte de hadde lært mye, fått kommet med alle sine spørsmål, og at samtalene og disku- sjonene var gode. Kursleder var flink, åpen og brukte eksempler fra sin hverdag, noe som gjorde deltakerne trygge nok til å komme med egne historier fra barnehage, skole eller privatliv – historier om møter med lhbt-barn og -unge. Hartander ble forbauset over at det kom mange deltakere fra barnehagesektoren. – Her var det mange som hadde erfaring med barn som faller utenfor den vedtatte kjønnsnormen, så det er tydelig at det er behov for skolering også blant barnehageansatte. rosa kompetanse Rosa Kompetanse er et undervisningstilbud ut- viklet av LLH, finansiert av henholdsvis Helse- direktoratet, Justisdeparte- mentet og Kunnskaps- departementet. Helsepersonell, skole- ansatte, politi og påtale- myndighet undervises i hvordan de kan snakke trygt om kjønn og seksu- alitet. Målet er å bidra til økt kunnskap om det å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson i dagens Norge. Uansett hvor i landet folk bor, skal de føle seg trygge og inkludert på skolen, i helsevesenet og i møte med politiet. Llh.no/rosakompetanse likeVerd: synne Hall Arnøy er leder av rosa kompetanse skole. Hun ønsker seg den gode, åpne samtalen fri for fordommer. Hun holder kurs for ansatte i skolen for å økt kompetansen og gi faglig trygghet. temahefte-37