for å skape en romslig skole for elevene er det viktig å begynne med dem som jobber der. Hvor mange lesbiske, homofile, bifile og trans- personer som er åpne på din skole kan være en pekepinn på hvor inkluderende skolen oppleves, både for elever og ansatte. Hvordan snakker ledere på store samlinger og hvordan opptrer vi i personalgruppa? Hvordan organiseres personalfester? Er bordplasseringen kjønnsstyrt? Blir medmor gratulert ved fødsel? Bruk av homo som skjellsord er en utfordring ved mange skoler. Stille aksept av homoskjellsord kan gi grobunn for mobbing. Kanskje kan skolen vedta nulltoleranse for bruk av lhbt-skjellsord i sin lokale handlingsplan mot mobbing? læreren Lhbt-temaet er aktuelt både i faglig og sosial sammenheng, og læreren er ansvarlig for å møte, tilrettelegge for og følge opp sine elever med utgangspunkt i deres situasjon. Kunnskapsløftet (LK06) sier at læreren skal undervise i lhbt-temaer i flere fag. Opplæringsloven krever at skolen har et godt psykososialt miljø og er inkluderende for alle. Da er det viktig at temaet avmystifiseres og naturliggjøres tidlig. To mammaer kan også være med i et matematikkregnestykke, og diktet som analyseres i språkfag kan for eksempel handle om kjønnsidentitet. I tillegg er skeiv tematikk en del av vår historie, kultur og litteratur. miljøarbeider/assistent Miljøarbeideren/assistenten er meget viktig i noen elevers hverdag. De jobber tett med elevene, særlig dem som har ekstra utfordringer. Mange assisten- ter er unge og blir derfor ofte et forbilde. Hva de sier om lesbiske, homofile, bifile og trans- personer vil elevene merke seg. Si derfor gjerne noe positivt. Miljøarbeideren/assistenten følger elever gjennom dagen og får kanskje mange spørs- mål og viktig innsikt i elevenes liv. Dette kan brukes som en anledning til å snakke om lhbt der det er relevant, og til å åpne for viktige samtaler rundt temaet når elever uttrykker at dette er noe de vil snakke om. rådgiver/sosiallærer Rådgiver/sosiallærer tilrettelegger gjerne for elever i en vanskelig livssituasjon. Det har stor betydning om det er åpent for lhbt-perspektiver i veiledningen fordi vi ofte ser en sammenheng mellom det å leve skjult og det å ha det vanskelig på skolen. I møte med ungdom er det viktig ikke å proble- matisere lhbt. Det å være skeiv er ingenting å skamme seg over eller føle skyld for. Det er heller ikke synd på en person som er lhbt. Men mange unge synes det er vanskelig å kjenne tiltrekning mot personer av samme kjønn, eller å oppleve at kroppen man er født i ikke stemmer overens med den kjønnsidentiteten man har. Det å føle at man ikke er som alle andre, eller ikke passer helt inn, kan føre til depresjon, angst, spiseforstyrrelser eller selvmordstanker. Helsesøster For mange unge er helsesøster en de tør å snakke med om følelsene sine. Mange inkluderer lhbt- spørsmål som standard i sine samtaler med ung- dom. At noen tør å stille spørsmål om seksuell orientering eller kjønnsidentitet kan være viktig i en komme ut-prosess. Forebyggende og helse- fremmende arbeid når det gjelder seksuell helse er et sentralt arbeidsområde for helsesøster. Mange ungdommer opererer ikke med klare kategorier for sin seksuelle identitet eller adferd. Noen har sex med personer av begge kjønn, og noen definerer sin identitet på tvers av adferd. Det er viktig å vite at ikke alle definerer seg som gutt/ mann eller jente/kvinne. Gi tydelige signaler om at helsetjenesten kan tilby hjelp. Ha plakater og brosjyrer om lhbt synlig og tilgjengelig på venterommet og kontoret. Bibliotekaren I tillegg til å være en fri kilde til kunnskap er biblioteket ofte skolens hjerte. Bibliotekaren er både veileder, pedagog og sosialarbeider og møter samtlige av skolens elever i løpet av året. Bibliotekaren vet også at mange av dem som faller utenfor gjerne søker tilflukt i biblioteket. Her kan viktige signaler fanges opp og viderefor- midles til kontaktlærer og rådgiver. Biblioteket er også et sted for den frie tanken. Det er betydningsfullt å kjenne seg igjen i bøker. Lhbt-personer kan ha et sterkt førstemøte med romanen eller filmen som «ser» dem. Lhbt- litteratur og film kan gjøres tilgjengelig og synlig på skolebiblioteket og i bibliotekets temautstillinger. Skeiv kjærlighet er også en del av valentins- dagen, eller kanskje lhbt-litteratur kan ha en helt egen temauke? Plakater med lhbt-informasjon kan være synlig på biblioteket, samt måneds- magasinet BLIKK. Administrasjon/resepsjon/vaktmester Om de er skolens ansikt utad eller møter elevene i gangen de er viktig i skolehverdagen. I løpet av arbeidsdagen får de kanskje små historier og inn- sikt i elevenes arbeid og hverdag. For noen elever kan disse være de viktigste voksenpersonene på skolen. Hva med et kompliment til eleven eller læreren som skiller seg ut og bryter med kjønnsnormen? Sett et regnbueflagg på skranken eller kontoret under Skeive dager eller et regnbuemerke i vinduet. Dette er små ting som viser at skolen og dere som fronter den er positive og åpne til lhbt- personer. Små handlinger kanskape store endringer. slik kan vi skape en åpen og tolerant skolehverdag 1. Våg å ta opp temaet og bruk ikke-hetero- normative eksempler i ulike fag. 2. Ikke anta. La folk få definere seg selv. 3. Bidra til positiv synliggjøring. 4. Åpne opp språket. Bruk kjønnsnøytrale ord og begreper som for eksempel kjæreste i stedet for han og hun. 5. Tenk over krevende situasjoner i forkant, så er du mer forberedt. 6. Ha nulltoleranse for homorelaterte skjellsord. 7. Reflekter over egne utfordringer i møte med temaet. 8.Sjekkatdetertrygtåkommeutavskapet. for å skape en romslig skole for elevene er det viktig å begynne med dem som jobber der. Hvor mange lesbiske, homofile, bifile og trans- personer som er åpne på din skole kan være en pekepinn på hvor inkluderende skolen oppleves, både for elever og ansatte. Hvordan snakker ledere på store samlinger og hvordan opptrer vi i personalgruppa? Hvordan organiseres personalfester? Er bordplasseringen kjønnsstyrt? Blir medmor gratulert ved fødsel? Bruk av homo som skjellsord er en utfordring ved mange skoler. Stille aksept av homoskjellsord kan gi grobunn for mobbing. Kanskje kan skolen vedta nulltoleranse for bruk av lhbt-skjellsord i sin lokale handlingsplan mot mobbing? læreren Lhbt-temaet er aktuelt både i faglig og sosial sammenheng, og læreren er ansvarlig for å møte, tilrettelegge for og følge opp sine elever med utgangspunkt i deres situasjon. Kunnskapsløftet (LK06) sier at læreren skal undervise i lhbt-temaer i flere fag. Opplæringsloven krever at skolen har et godt psykososialt miljø og er inkluderende for alle. Da er det viktig at temaet avmystifiseres og naturliggjøres tidlig. To mammaer kan også være med i et matematikkregnestykke, og diktet som analyseres i språkfag kan for eksempel handle om kjønnsidentitet. I tillegg er skeiv tematikk en del av vår historie, kultur og litteratur. miljøarbeider/assistent Miljøarbeideren/assistenten er meget viktig i noen elevers hverdag. De jobber tett med elevene, særlig dem som har ekstra utfordringer. Mange assisten- ter er unge og blir derfor ofte et forbilde. Hva de sier om lesbiske, homofile, bifile og trans- personer vil elevene merke seg. Si derfor gjerne noe positivt. Miljøarbeideren/assistenten følger elever gjennom dagen og får kanskje mange spørs- mål og viktig innsikt i elevenes liv. Dette kan brukes som en anledning til å snakke om lhbt der det er relevant, og til å åpne for viktige samtaler rundt temaet når elever uttrykker at dette er noe de vil snakke om. rådgiver/sosiallærer Rådgiver/sosiallærer tilrettelegger gjerne for elever i en vanskelig livssituasjon. Det har stor betydning om det er åpent for lhbt-perspektiver i veiledningen fordi vi ofte ser en sammenheng mellom det å leve skjult og det å ha det vanskelig på skolen. I møte med ungdom er det viktig ikke å proble- matisere lhbt. Det å være skeiv er ingenting å skamme seg over eller føle skyld for. Det er heller ikke synd på en person som er lhbt. Men mange unge synes det er vanskelig å kjenne tiltrekning mot personer av samme kjønn, eller å oppleve at kroppen man er født i ikke stemmer overens med den kjønnsidentiteten man har. Det å føle at man ikke er som alle andre, eller ikke passer helt inn, kan føre til depresjon, angst, spiseforstyrrelser eller selvmordstanker. Helsesøster For mange unge er helsesøster en de tør å snakke med om følelsene sine. Mange inkluderer lhbt- spørsmål som standard i sine samtaler med ung- dom. At noen tør å stille spørsmål om seksuell orientering eller kjønnsidentitet kan være viktig i en komme ut-prosess. Forebyggende og helse- fremmende arbeid når det gjelder seksuell helse er et sentralt arbeidsområde for helsesøster. Mange ungdommer opererer ikke med klare kategorier for sin seksuelle identitet eller adferd. Noen har sex med personer av begge kjønn, og noen definerer sin identitet på tvers av adferd. Det er viktig å vite at ikke alle definerer seg som gutt/ mann eller jente/kvinne. Gi tydelige signaler om at helsetjenesten kan tilby hjelp. Ha plakater og brosjyrer om lhbt synlig og tilgjengelig på venterommet og kontoret. Bibliotekaren I tillegg til å være en fri kilde til kunnskap er biblioteket ofte skolens hjerte. Bibliotekaren er både veileder, pedagog og sosialarbeider og møter samtlige av skolens elever i løpet av året. Bibliotekaren vet også at mange av dem som faller utenfor gjerne søker tilflukt i biblioteket. Her kan viktige signaler fanges opp og viderefor- midles til kontaktlærer og rådgiver. Biblioteket er også et sted for den frie tanken. Det er betydningsfullt å kjenne seg igjen i bøker. Lhbt-personer kan ha et sterkt førstemøte med romanen eller filmen som «ser» dem. Lhbt- litteratur og film kan gjøres tilgjengelig og synlig på skolebiblioteket og i bibliotekets temautstillinger. Skeiv kjærlighet er også en del av valentins- dagen, eller kanskje lhbt-litteratur kan ha en helt egen temauke? Plakater med lhbt-informasjon kan være synlig på biblioteket, samt måneds- magasinet BLIKK. Administrasjon/resepsjon/vaktmester Om de er skolens ansikt utad eller møter elevene i gangen de er viktig i skolehverdagen. I løpet av arbeidsdagen får de kanskje små historier og inn- sikt i elevenes arbeid og hverdag. For noen elever kan disse være de viktigste voksenpersonene på skolen. Hva med et kompliment til eleven eller læreren som skiller seg ut og bryter med kjønnsnormen? Sett et regnbueflagg på skranken eller kontoret under Skeive dager eller et regnbuemerke i vinduet. Dette er små ting som viser at skolen og dere som fronter den er positive og åpne til lhbt- personer. Små handlinger kanskape store endringer. slik kan vi skape en åpen og tolerant skolehverdag 1. Våg å ta opp temaet og bruk ikke-hetero- normative eksempler i ulike fag. 2. Ikke anta. La folk få definere seg selv. 3. Bidra til positiv synliggjøring. 4. Åpne opp språket. Bruk kjønnsnøytrale ord og begreper som for eksempel kjæreste i stedet for han og hun. 5. Tenk over krevende situasjoner i forkant, så er du mer forberedt. 6. Ha nulltoleranse for homorelaterte skjellsord. 7. Reflekter over egne utfordringer i møte med temaet. 8.Sjekkatdetertrygtåkommeutavskapet. rOsa kOmpetaNse 34 temahefte-37