i førstelinje for ungdom 35 Angsten for oppdragelse. et samfunns- etisk perspek- tiv på dan- nelse, Per Bjørn foros og Arne johan Vetlesen, universitetsforlaget, 2012. Forfatterne mener blikket må løftes fra det nære og private og ut i et samfunn bestående av miljøproblemer, voksende sosiale og økonomiske forskjeller, kulturkonflikter og forvitring av fellesskapsverdier. De legger fram en rekke etiske spørsmål som kommer i kjølvannet av disse utfordringene, og mener disse må legge føringer for hvordan foreldre, lærere og andre driver oppdragelse og dannelse av barn og unge. ung-til-ung. Voksen veiledning, Bjørn lindstad, landsforeningen ungdom & fritid, 2002. Håndbok i veiledning av ungdom i fritidsklubb som ønsker å drive rus- forebyggende aktiviteter blant jevnaldrende. et sted å være -et sted å lære, ivar frønes, gyldendal norsk forlag, 1979. En bok om sosial læring og forebyggende arbeid. en annen smerte. Psykiske vansker hos barn og ungdom, turid Borgen og ida garløv, Hertevig forlag 2007. Heftet er skrevet til alle som til daglig har samvær med barn og ungdom som strever med et eller annet psykisk problem. Det sier noe om å forstå psykiske vansker, hvordan få hjelp, barn i risiko- situasjoner og familiens rolle i sam- spillet med og behandlingen av barnet. www.skeivbok.no Skeiv bok er ein database over bøker som har homofili som tema. Kriteria er at boka skal ha minst ein viktig person som er homofil/bifil/ skeiv/transe. http://www.barnevernet.no/ ettervern/Prosjekter/ungdom-i- svevet/ Målet til Ungdom i svevet er å kartlegge, prøve ut, dokumentere og formidle kunnskap tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor ungdom i sviktsonen. http://www.regjeringen.no Det magiske øyeblikket er en film om å møte barn og ungdom som ikke har det så lett. Søk i dokumentararkivet: Det magiske øyeblikket. llh.no Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner arbeider for likestilling og mot alle former for diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer). tIps Og OmtaLer bøker det magiske øyeblikket. Hvordan komme i kontakt med ungdom som sliter, Barne-, likestillings-og inklu- deringsdepartementet, 2010. oppsøkende sosialt ungdoms- arbeid, kommunal veileder, landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, 2012. fritidsklubb, kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og ida Hydle, nova, 2009. Løysingsfokusert samtaleteknikk (LøFT) i fritidsklubbar. Rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rus- førebygging, Ingrid Smette, Nova, 2005. ungdom, frafall og marginali- sering, mira Aaboen sletten og Christer Hyggen, norges forskningsråd, 2013. jeg vil jo ikke bare sitte her. jeg vil ut og leve! utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv, av line indrevoll stänicke, 2014. fakta om klubb: klubbunder- søkelsen 2008, ungdom & fritids tilstandsrapport over fritids- klubbene i norge, Ane Hammerø, 2009. På egne ben i molde og omegn. Boetablering av ungdom med behov for omfattende og sammensatte tjenester, molde kommune 2014. NettsIDer rappOrter r Angsten for oppdragelse. et samfunns- etisk perspek- tiv på dan- nelse, Per Bjørn foros og Arne johan Vetlesen, universitetsforlaget, 2012. Forfatterne mener blikket må løftes fra det nære og private og ut i et samfunn bestående av miljøproblemer, voksende sosiale og økonomiske forskjeller, kulturkonflikter og forvitring av fellesskapsverdier. De legger fram en rekke etiske spørsmål som kommer i kjølvannet av disse utfordringene, og mener disse må legge føringer for hvordan foreldre, lærere og andre driver oppdragelse og dannelse av barn og unge. ung-til-ung. Voksen veiledning, Bjørn lindstad, landsforeningen ungdom & fritid, 2002. Håndbok i veiledning av ungdom i fritidsklubb som ønsker å drive rus- forebyggende aktiviteter blant jevnaldrende. et sted å være -et sted å lære, ivar frønes, gyldendal norsk forlag, 1979. En bok om sosial læring og forebyggende arbeid. en annen smerte. Psykiske vansker hos barn og ungdom, turid Borgen og ida garløv, Hertevig forlag 2007. Heftet er skrevet til alle som til daglig har samvær med barn og ungdom som strever med et eller annet psykisk problem. Det sier noe om å forstå psykiske vansker, hvordan få hjelp, barn i risiko- situasjoner og familiens rolle i sam- spillet med og behandlingen av barnet. bøker NettsIDer www.skeivbok.no Skeiv bok er ein database over bøker som har homofili som tema. Kriteria er at boka skal ha minst ein viktig person som er homofil/bifil/ skeiv/transe. http://www.barnevernet.no/ ettervern/Prosjekter/ungdom-isvevet/ Målet til Ungdom i svevet er å kartlegge, prøve ut, dokumentere og formidle kunnskap tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor ungdom i sviktsonen. http://www.regjeringen.no Det magiske øyeblikket er en film om å møte barn og ungdom som ikke har det så lett. Søk i dokumentararkivet: Det magiske øyeblikket. llh.no Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner arbeider for likestilling og mot alle former for diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer). i førstelinje for ungdom det magiske øyeblikket. Hvordan komme i kontakt med ungdom som sliter, Barne-, likestillings-og inklu- deringsdepartementet, 2010. oppsøkende sosialt ungdoms- arbeid, kommunal veileder, landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, 2012. fritidsklubb, kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og ida Hydle, nova, 2009. Løysingsfokusert samtaleteknikk (LøFT) i fritidsklubbar. Rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rus- førebygging, Ingrid Smette, Nova, 2005. ungdom, frafall og marginali- sering, mira Aaboen sletten og Christer Hyggen, norges forskningsråd, 2013. jeg vil jo ikke bare sitte her. jeg vil ut og leve! utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv, av line indrevoll stänicke, 2014. fakta om klubb: klubbunder- søkelsen 2008, ungdom & fritids tilstandsrapport over fritids- klubbene i norge, Ane Hammerø, 2009. På egne ben i molde og omegn. Boetablering av ungdom med behov for omfattende og sammensatte tjenester, molde kommune 2014. rappOrter temahefte-37