5sosialt arbeid: profesjonell nærhet fri dressur: rutiner og faste regler gir trygghet til beboerne, sier kristin Baatz, stallsjef og mentor på jegersberg gård. sosialt arbeid: profesjonell nærhet fri dressur: rutiner og faste regler gir trygghet til beboerne, sier kristin Baatz, stallsjef og mentor på jegersberg gård. temahefte-38