utvIkLINgsHeMMINg snArt i joBB: Med godt samspill mellom videregående skole og tilrettelagt tilbud fra kommunen kan shanna snart bli arbeidstaker i kantina. kantineansvarlig Britt dyrland thøgersen i bakgrunnen. shanna gleder seg til å få en jobb Shanna fra Tjølling i Larvik er 18 år og snart russ. Hun har en utviklingshemming og trenger forutsigbarhet, tilrettelegging og praktisk bistand. Snart er Shanna på vei til fast jobb som kantinemedarbeider i Larvik kommune. Tekst og foto: PER OLAV BERG Shanna Viktoria Five Tegle liker å ri og sparke alt 33 elever får tilbud. Elevene søker seg inn på fotball. I siste Norway Cup scoret hun mål i finalen ulike programfag. der laget hennes, Larvik Turn Unified, vant sin Shanna har valgt restaurantog matfag. Andre klasse. 18åringen liker også å gå på Thor Heyerdahl elever har søkt teknikk og industriell produksjon videregående skole. Og hun liker å tenke på at hun eller service og samferdsel. er på vei til å få jobbe med det hun liker aller mest: Elevene går vanligvis på skolen i tre år, og det siste Å lage og servere mat. året er de utplassert en dag i uka i arbeidsog I tre år har hun gått i en klasse for elever med kvalifiseringsprogrammet (AOK), en del av behov for tilrettelagt opplæring. Skolen har en egen virksomhetsområdet arbeid og aktivitet i Larvik avdeling med arbeidsog hverdagslivstrening, hvor i kommune. < temahefte-38