20 sosialt arbeid Mange av studentene er skoleflinke og ambisiøse, med et genuint ønske om å hjelpe andre mennesker. De fleste er unge med liten erfaring fra arbeidslivet. Møtet med familier i oppløsning, mennesker fra andre kulturer og mishandlede barn kan bli et sjokk for noen. Dette har jeg erfart som veileder for studenter på ungdomsinstitusjonen jeg jobber på i Oslo og gjennom undervisningen på Høgskolen i Akershus i pedagogiske metoder og miljøterapi. Noen av studentene greier seg bra og takler arbeidspress, uforutsigbarhet og relasjonsbygging. Felles for disse er at de spiller med åpne kort, ikke er forutinntatte og går med på at erfaring er den beste læremester. Men de fleste sliter med å integrere all kunnskapen de har opparbeidet seg gjennom studiene med det daglige arbeidet på institusjonen. For dem stemmer ikke kartet overens med landskapet. De blir stående litt på sidelinja og observere hva som skjer. Da greier de ikke den viktigste delen av jobben vår – å bygge relasjoner til menneskene vi jobber med. Kan vi egentlig forvente at studenter i noen måneders praksisperiode skal klare å bygge en fruktbar relasjon? Kan de ikke ha enklere læringsmål som er realistiske? Eller er det sånn at på et tidspunkt må de bare hoppe ut i det? En av kollegaene mine er sosionom. Hun jobbet ett år som saksbehandler i Nav. Der hadde hun et godt arbeidsmiljø og oversiktlige rutiner, men det var samtidig en uoverkommelig arbeidsmengde. Hun konstaterte at halvparten av dem som jobbet der i hennes periode enten skiftet avdeling eller sluttet. Hennes konklusjon er at det er bedre å jobbe på en barnevernsinstitusjon – tross uforutsigbare dager – enn aldri å føle at du får gjort jobben din. For et par dager siden var jeg i et møte med barneverntjenesten, og saksbehandleren la ikke skjul på at hun var sliten og frustrert. Hun representerte et av de største barnevernskontorene i Oslo og hun forklarte at hun hadde altfor mange saker og nådde ikke over alle. Grunnen var at folk sykmeldte seg eller søkte jobb i andre bydeler med mindre arbeidspress. Det store spranget fra teori til praksis Etter endt utdannelse som barnevernpedagog eller sosionom skal studentene ut i arbeidslivet og prøve ut teoriene fra tre intense studieår. Bjørn Erik Lohne er timelærer på Høgskolen i Oslo og miljøterapeut på Frydeberg ungdomsinstitusjon. temahefte-38